Home

Kvinnoförtryck koranen

För ingenting i koranen stödjer kvinnoförtryck. Och det tillhör vardagen i Turkiet. Kvinnor har mycket lägre lön. Sexuella trakasserier är vanliga liksom övergrepp inom familjen Följande verser från Koranen visar att kvinnor skapads i syfte att vara mannens ägodel, tillfredställa honom och producera barn: 7:189 DET ÄR Han som har skapat er ur en enda varelse och som av denna skapade dess make, så att [mannen] kan finna ro hos [sin hustru]

Diskuterar vi islam och kvinnosyn samt kvinnans roll inom islam måste vi först skilja mel­lan vad muslimer gör och vad islam lär.Även om det i dag finns kulturer i vilka det förekommer kvinnoförtryck ­återspeglar detta endast lokala seder - inte islams egentliga kvinnosyn. Islam förväntar sig att dess bekännare skall bejaka kvin­nors rät­tig­he­ter, värna om deras sta­tus. Slöjan används ofta som bevis på kvinnoförtryck. Koranen påtalar att såväl kvinnor som män ska klä sig anständigt. Hur detta påbud tolkas och efterlevs varierar mycket. Många tror att muslimska kvinnor tvingas att bära hijab, niqab eller burka Koranens budskap, Svensk översättning, Koranen. [4:34] MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt Efter alla dessa brakslappar, tänker jag ändå hävda att specifika textavsnitt från islams heliga texter, som främst består av Koranen och olika samlingar kring profetens handlingar och utsagor (så kallade hadith), i högsta grad är relevanta för att förstå kvinnoförtryck bland muslimer Könsroller inom islam definieras av såväl islamiska skrifter som historien och kulturen i den muslimska världen. Den traditionella islamiska lagen, sharia, definierar skillnader mellan kvinnans och mannens roller, rättigheter och religiösa förpliktelser.Enligt islam och Koranen är mannen och kvinnan i andligt hänseende lika inför Gud, samtidigt som mannen respektive kvinnan har.

Koranen ger kvinnor och män lika rätt Aftonblade

Här lär Sveriges förenade muslimer, SFM, ut att kvinnor inte får lämna hemmet, inte bära parfym, inte skoja och inte visa hud. - Hon ska inte gå ut utan tillåtelse från sin man, säger. Heliga Koranen Koranens Budskap. Koranens Budskap är en Svensk översättning av Mohammed Knut Bernström Den heliga Koranen innehåller 114 suror. Här nere finner du dessa. Dagens vers. Och om Vi ville - [invånare i Mekka!] - kunde Vi låta änglar befolka jorden som era efterträdare.. Surah An-Nisa(النساء) 4:1 O humanity! Be mindful of your Lord Who created you from a single soul, and from it He created its mate,1 and through both He spread countless men and women.. För att kunna uttala sig behöver man bena ut vad Islam har för kvinnosyn och om kvinnoförtrycket stämmer. Till min hjälp kommer jag ha flera olika källor. Givetvis kommer jag att använda mig av Koranen, den heliga boken som muslimer följer. Jag har använt en svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström

De flesta moskéer menar fortfarande att koranen är ofelbar - men att svensk lag ska följas. Foto: svt Visa alla (5) Visa alla (5) Kampen om koranen Det innebär att koranen skall styra juridik, rättvisa, skyldigheter och ekonomi. Eftersom koranen är så ålderstigen och skall så tolkas blir det ofta motstridigheter i vårt moderna samhälles syn i dessa frågor. En stor debatt är ju att muslimerna utövar kvinnoförtryck. I Koranen står tydligt att sådant inte får förekomma

Kvinnan i Islam är mannens ägode

 1. RECENSION. Sara Omars mycket omdebatterade Dödstvätterskan, en roman om kvinnoförtryck under islam, har kommit i svensk översättning. Men trots uppenbara kvaliteter tyngs romanen av att den omedvetet köper fundamentalistens bokstavliga tolkning: att det som står står
 2. Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se.Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se. På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar
 3. Kvinnoförtryck i Islam. Superkillen Medlem. Offline. Registrerad: 2011-09-08 Inlägg: 451. Re: Kvinnoförtryck i Islam. Självklart öppnar den rum för diskussion, men jag tror en insyn i det arabiska språket kan vara en början i att förstå de beteckningar som annars är svårtolkade utan kunskaper i arabiska
 4. När man pratar om Koranen menar man alltid den arabiska originaltexten, inte olika typer av översättningar. Muslimer är och har alltid varit mycket tydliga med denna distinktion. Det är av denna anledning som Mohammed Knut Bernström valt att kalla sin översättning Koranens Budskap, för att tydliggöra att det endast är en tolkning av originaltexten till det svenska språket
 5. dre värld ex. Nu försvarad jag INTE, utan man ska bog ta reda på sann fakta innan man blint tror på allt som skrivs

Islam och kvinnosyn — 20 texte

Däremot är Koranen en grundläggande källa för religiös lag, en lag som därmed alltid är resultatet av en situationsberoende tolkning av uppenbarelsen. Rahman ägnade stor del av sin akademiska karriär åt att visa att rationalitet, logik och stringens på intet sätt var främmande för den islamiska traditionen, att islam mycket väl kan förenas med modernitet Men i Koranen står det uttryckligen att mannen skall slå den kvinna som inte lyder och underkastar sig honom: Och vad dem beträffar, av vilka ni fruktar uppstudsighet, så värna dem, skilj dem från bädden och aga dem. (sura 4.34 [38]) ( Z )

Myt: Islam förtrycker kvinnor Motargumen

islamisk kvinnosyn. islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen För ett år sedan skulle hon ha blivit gripen för att hon körde bil. Mai Shams el-Din är en av Saudiarabiens första kvinnliga taxichaufförer

Koranens budska

Artikeln Koranen är av intresse för Wikipedia:Projekt islam, En stor mängd stycken i Koranen som handlar om våld, förtryck, kvinnoförtryck, krig, slaveri, kategorisk uppdelning i vi (muslimer) mot dem (otrogna) nämns inte över huvud taget. Suror som 9:5, (döda icke-muslimer). Att kvinnoförtryck i olika skepnader ständigt pågår är något som uppmärksammas allt mer - främst i västvärlden. Det anordnas kampanjer och protester, och man framför ett aktivt ställningstagande inför detta. Dock tänker många fortfarande att detta med förtryck och förnedrande behandling av kvinnor är något som händer långt bort ifrån vårt moderna Sverige Koranen förblir alltså, för de troende - och det finns praktiskt taget inga icke-troende i dessa samhällen - Guds ord, uppenbarade genom Profeten; det lagverk som utgår från den kan således svårligen ändras. Å andra sidan har detta regelverk allteftersom assimilerat hävdvunnen tro som ofta förändrat vissa stadgar ur Koranen eller förstärkt dem i fråga om stränghet mot kvinnan

Svenska kyrkan stöttar framväxten av nytt, aggressivt patriarkat - normaliserar kvinnoförtryck via politisk islam. December 25, 2019 11:32 am där klaner styr och där shariapoliser kontrollerar att kvinnor lyder under de mest extremistiska tolkningar av Koranen I koranen finns det också en massa olika berättelser från olika profeter. Varje berättelse lär oss något om hur vi kan vara bra och snälla människor. Vår Profet Muhammad (fvmh) gav oss två viktiga saker innan han lämnade denna värld. Slöja är (inte) en symbol för kvinnoförtryck!.

Kvinnor och män - ojämställdhet, kvinnoförtryck, Tyvärr faller muslimska kvinnor ofta offer för kulturella avvikelser och en för islam och koranen främmande kvinnosyn. Mäktiga personer och grupper påstår sig vara muslimer utan att praktisera islams sanna principer Enligt Koranen uppmanade han alla monoteister (kristna och judekristna) Ursprung: Kristen propaganda för kvinnoförtryck med grund i myterna i Tanak/GT om Evas skapelse från revbenet, orsaken till syndafallet och hatet mot gudinnorna samt kvinnohatet i Paulus epistlar - Koranen förespråkar inte burka. Burkan är ett klädesplagg som fanns innan islam. Han förespråkar istället debatt kring ett plagg som gör verkligheten kring ett kvinnoförtryck. Att tolka Koranen som fan läser Bibeln . 2013-04-11 | Li Kristjansdóttir 3. Ett mer alarmerande problem, är att begreppen islam och kvinnoförtryck ofta benämns som om vore nästintill synonyma. Såväl hedersvåld som slöjan används för att porträttera den så kallat misogyna religionen

Koranen anses vara Guds ord förmedlade av Muhammed efter att ärkeängeln Gabriel uppenbarat sig för honom. Man menar dock att Koranen alltid funnits i himlen och är skapad av Gud. kvinnoförtryck. Uppfattningarna om slöjorna varierar och slöjan är omdiskuterad Koranen Vetenskapen Skapelsen Fosterutveckling Övrigt Vad är Islam ? Trosartiklarna Islam. Högtider Ramadan Eid Monoteism Konvertering Islam. kalender Missuppfattning Vissa vill förbjuda tjejer under 16 år att bära slöja och andra anser att det är kvinnoförtryck

Koranen är detsamma, lagarna och reglerna är detsamma. Finns inget mer att tillägga eller ta bort. Det är bara att inse. UnKnown #17 - 2014-06-07 @ 11:36:42 - BitchPlease: Jag är lesbisk och muslim så Ett större problem borde vara det kvinnoförtryck som finns inom Islam i synnerhet och andra religioner i allmänhet I dag arrangerade vår systerorganisation Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) koranbränning i Kristiansand i södra Norge. Lars Thorsen, ordförande för SIAN, stod för själva koranbrännandet (den brinnande koranen kan beskådas här). Den norska polisen släckte dock branden snabbt, och stoppade SIAN:s markering. Thorsen blev nyligen dömd av Oslo tingsrätt för hatprat till 30 dagars.

I Koranen står det: Säg till de tro­ende kvin­norna att de bör sänka blic­ken och lägga band på sin sinn­lig­het och inte visa mera av sina behag än vad som [anstän­digt­vis] kan vara syn­ligt; I Europa ses hijab som ett kvinnoförtryck av många,. Första artikeln i serien Feminism, islam och islamofobi lyfter fram den malaysiska islamiska modernisten Mahmudul Hasan. Utifrån en framstegsoptimistisk historiesyn ser han möjligheter till samarbete mellan sekularister och troende muslimer i kampen för kvinnors rättigheter. Det som Hasan uppfattar som en verklig skillnad mellan sekularism och islam (tolkningen av 1960-talets sexuella.

Jenny utsattes för näthat efter Facebookinlägg om kvinnoförtryck på stranden: Inte brottsligt att bränna Koranen. 638 Förundersökningen läggs ned Koranbränning inte olagligt. Underkände konkurrenternas andningsskydd - sålde egna till Region Stockholm använder koranen och innehållet som ett rättfärdigande för förtrycket. Är islam en religion som i fundamentet, koranen, ser ner på kvinnor eller handlar det om hur samhället är kvinnoförtrycket., dem skulle kunna vara med och förändra det på djupet och var Inlägg om Koranen skrivna av Helena Palena. Cadillac One de Barack Obama Rensar lingon och tänker på världsläget Posted tagged 'Koranen IS/ISIS/ISL och därmed jämställda terrorister, som ägnar sig åt massmord, halshuggningar, kvinnoförtryck och våldtäkter, är i själva verket inte alls några muslimer utan gillar bara att slakta folk på måfå. Islam är ju fredens religion

Bakgrunden var att då när Koranen nedtecknades under profeten Muhammeds levnad (570-632) att många män ofredade kvinnorna i tron att de var slavar eller prostituerade. Det skulle synas att de var fria kvinnor och inte slavar eller ickemuslimer. Niqab och passfoto. Svensk lagstiftning gäller för passfoto och legitimation Publicerades den 15 apr 2013 Efter Uppdrag gransknings avslöjande förra året om kvinnoförtrycket i landets moskéer agerade flera av dem direkt. Men hur nytänkande har de blivit egentligen? Uppdrag granskning har återvänt till moskéerna och kan avslöja var de står idag. Förra året kunde Uppdrag granskning avslöja att flera av landets moskéer uppmanade till ren

Ja vad säger man, om du nästan inte kan hitta kvinnoförtryck i koranen så kan ni ju inte följa den, för det kan väl inte finnas en Religon med STARKARE KVINNOFÖRTRYCK än islam. Jag tror det är det vanliga kortsinta attityden och uppfattningen av islam du har fått ISLAM. Alexander Bard säger några kloka ord om islam och koranen. -Pettersson menar att koranen är en krigshandbok, den visar att islam inte är en religion utan en ideologi med intolerans, kvinnoförtryck, har ett medeltida rättssystem, påståendet att jihad är vägen till paradiset och inte minst myten att de kristna korstågen var uttryck för kriste Om man läser Koran, i syfte att hitta där några religiösa inslag blir det lätt för en att bli besviken, ty med med några få undantag är det väldigt svårt att hitta sådana kopplingar. Desto lättare går att finna avsnitt som uppmanar till våld, kvinnoförtryck, och hotelser mot de som inte vill anpassa sig efter de regler Koranen föreskriver

Ett ofrånkomligt förtryck? Fri Tank

Men Eddie, Koranen är inte den enda boken i religionens namn som vilseleder! Gamla Testamentet, hävdar ju att ur-människorna vart en bit över 900 år, sedan satte Gud en maxlivslängd på 120 år. Problemet är som jag ser det att tolkarna är i många fall bokstavstroende till Koranen I Koranen står det ingenting om könsstympning av flickor. Könsstympning har hängt kvar som en tradition innan religionen kom, för att helt enkelt införlivas in i religionen, trots att det, som sagt, inte står någonting om könsstympning i Koranen, vilket alltså betyder att könsstympning av flickor är lika med grov misshandel av barn Ofta förknippar man felaktigt Islam med självmordsbombarna, extrema grupper som tar till våld samt ett kvinnoförtryck. Religionen och Koranen tar avstånd från självmord och attacker mot försvarslösa. Likaså bör kvinnan vördas och respekteras för allt hon gör. Tyvärr är det så att politiken och kulturen likställs med religionen

Maria Haldesten: Maria Haldesten: Kvinnoförtryck ska avslöjas. Al Shawabkehs bokstavstrogna tolkning av koranen blev snabbt ifrågasatt när Uppdrag Granskning följde upp vårens. Islam Kommunerna Koranen Muslimer Sverige. George Anderson:. lite senare kommer föräldrarna Det kallas islam i Sverige och medföljande kvinnoförtryck. NYKÖPING Kommunens dialogmöten om framtiden i den segregerade stadsdelen Brandkärr hålls med mä Tråden där vi analyserar kritiserar/upphöjer koranen och Muhammeds liv 24 Mar 2014, 20:26 7290 1 95. Snack Koranen; Islam; Peace; Avregistrerad. 25 Mar 2014, 03:49. isola: Det är alltid orimligt att ligga med småbarn. I fattiga länder får barn göra och.

Könsroller inom islam - Wikipedi

Förra året kunde Uppdrag granskning avslöja att flera av landets moskéer uppmanade till rent kvinnoförtryck. Mannen har rätt till sex även om kvinnan säger nej. var några av de uppfattningar som uttrycktes av rådgivare i moskéerna och som koranen sades stå för Kultur och historia, Politik och samhälle - Sverige, Politik och samhälle - världen hijab, islam, kvinnoförtryck, slöja Om Koranen. januari 13, 2017 Gabrielle 4 kommentarer. Bilden: Muhammed får sin första uppenbarelse från ängeln Gabriel. Miniatyr på pergament från Jami' al-Tawarikh av Rashid al-Din,. Blir förvånad av de politiskt-korrekta Sverige från Lans till Mona. Folkomröstningen i Schweiz var inte mot svarta, var inte mot araber och var inte mot invandring. Ändå så får hela den intellektuella eliten de att framstå som detta. Nej de röstade mot Islamisering mot kvinnoförtryck mot att könsstympa barn mot tvångsgifte

Sveriges förenade muslimers föreläsare: Kvinnor får inte

 1. Centralt i den föreställningsvärld som resulterade i massmorden i Norge är förövarens fruktan för invandringen av muslimer. Att detta skulle leda till sådana fruktansvärda handlingar är lika monstruöst som obegripligt men samtidigt en tydlig indikation på att man bör ta oron för islamismen på allvar och överge den arroganta hållning av förnekelse som är så vanlig inom.
 2. Deras heliga skrift, Koranen, gav dem ett historiskt uppdrag. Deras främsta plikt var att skapa ett rättvist samhälle där alla medlemmar, även de svagaste och mest utsatta, Den anses vara en extrem religion som förespråkar ett totalitärt statsskick, kvinnoförtryck,.
 3. Etikett: kvinnoförtryck Things that make you go ARGHSTABSTABSTAB! (Koranen) skulle ha något slags auktoritet och istället är ärliga med att de godtyckligt förtrycker halva befolkningen för att gynna den andra halvan. Det gör västvärldens se-genom-fingrarna-för-olja-mentalitet än mer vidrig
 4. I denna del fyra i artikelserien om islam och kristendomen skall vi granska hur kyrkan - enkannerligen Svenska Kyrkan - analyserar och ser på Muhammed, Koranen och islam. Vi kommer att i huvudsak lämna de olika frikyrkorna därhän, inte för att de är oviktiga eller inte agerar i det problemkomplex som lagts av massinvandringen a
 5. Många kritiska röster har höjts mot att modetidningen ELLE aningslöst gett priset för 'Årets look' till den politiska aktivisten Imane Asry, som vill normalisera den totalitära symbolen för kvinnoförtryck, slöjan, som ett harmlöst modeplagg i paritet med höga klackar eller kortkort kjol. Men slöjan är ingalunda en harmlös tygbit
 6. Nästa inlägg Kopior av Koranen förstörda i moské i Bremen. En reaktion till Koranlärare slår barn och på Järvaveckan tävlar partiledarna om att helt plötsligt stå upp mot såväl kvinnoförtryck som hederskultur micaelsblogspot skriver: juni 13, 2019 kl. 14:01 Reblogga detta på Micael Lidéns Blog. Gilla Gilla
 7. Elias Brunzell, som läst Koranen från pärm till pärm, Kyrkans Tidning nummer 10/18, pekar på flera mycket intoleranta och hatiska uttalanden i Koranen.Frågan är nu om det i dagens läge finns en tillåtande och mild variant av islam som bara i lugn och ro vill utöva sin religion, och som inte vill förtrycka alla otrogna

Heliga Koranen Läs Koranen på Svenska - Koranens Budska

Hej, jag är en frisk svensk tjej på snart 18 år och har ett problem, jag hatar muslimer och nu ska jag berätta varför.. Kristendomen är världens största religion med omkring 2,3 miljarder anhängare [].Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som skildras i Nya testamentet, andra delen i Bibeln.Inom kristendomen anses Jesus vara Guds son Religioner kan både omfamna och stöta bort människor. Att ingå i en religion ger ofta en stark grupptillhörighet. Samtidigt accepterar man ett regelverk som kan ställa andra utanför. Organisationen Sisters in Islam jobbar mot kvinnoförtryck i Malaysia, men de använder sig inte av feministiska slagord. De citerar Koranen. Att inte tro på Gud kan också vara ett skäl att hamna utanför Den Heliga Koranen lägger största möjliga vikt vid att mannen ska behandla sin hustru på ett milt och välvilligt sätt och Profeten, frid vare med honom, sade: Den bäste av er är den som är bäst behandlar sin maka. Slöjan Seder och bruk i varje land måste respekteras av individen. O

Malin Lernfelt: En symbol för kvinnoförtryck. Koranen uppmanar däremot alla muslimer att klä sig anständigt och så att man inte väcker uppmärksamhet. Det gäller båda könen Att acceptera en ordning som leder till kvinnoförtryck handlar inte om att förstå olika kulturer eller religioner, det manliga förtrycket har inte med Koranen att göra. När jag hör Nalin Pekgul förstår jag att samma problem finns hos Socialdemokraterna. Röstar inte själv Koranen och vetenskap; Muharram; kvinnoförtryck, muslim, muslimblogg, muslimtjejs #1 - 2013-08-28 @ 21:34:05 - Syster F: Återigen skriver du så geniala texter! GENIALT! Så enkelt och tydligt förklarat. Jag önskar att jag. Det finns kvinnoförtryck och tortalitär patriarkal makt hos samtliga av de religioner jag tagit upp hittills. Det finns dock inte mer i Koranen än i Bibeln. Tvärtom. Kontrollen av kvinnan är, när det kommer till de heliga texterna, faktiskt tydligare inom Kristendom än inom Islam. Vad kommer det då ifrån? Burqa. Niqab. Hijab

Efter Uppdrag gransknings avslöjande förra året om kvinnoförtrycket i landets moskéer agerade flera av dem direkt. Men hur nytänkande har de blivit egentligen? Uppdrag granskning har återvänt till moskéerna och kan avslöja var de står idag Mannen har rätt till sex även om kvinnan säger nej. Mannen har rätt till flera fruar. Och om e r/sweden: Hej and wälkommen to Sweddit! The hub for Swedes on reddit and our community here! Visiting redditors from elsewhere are also welcome! Innehållet har direkt och indirekt givit stöd för ett kvinnoförtryck. Ändå finns det rörelser som betonat ett innehåll i bibeln som ger stöd för jämlikhet och respekt. Relativt nya religioner som färgats av såväl bibeln som koranen markerar också jämlikheten som nödvändig för mänsklighetens framtid Koranen framhåller att judar och kristna kan komma till Guds paradis lika väl som muslimer. Alla de tre religionerna är överens om att Gud vill hjälpa oss att leva rätt och att komma ifrån det onda, I omvärldens uppfattning blev ändå talibanerna symboler för islams våldsbenägenhet och kvinnoförtryck Varken Koranen eller haditherna säger att man ska bära slöja. Så detta har blivit en tolkningsfråga och olika traditioner har utvecklats. Det skiljer sig från land till land, mellan stad och stad och från person till person. I arabstaterna är schal vanligt, även hos män. Medan man i staten Iran har bestämt att kvinnan ska bära slöja

Brevet till Andersson: ”Jämför inte din hatt med en

Surah An-Nisa - 4:1 Quran

 1. Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är israeliterna Guds utvalda folk
 2. Inlägg om kvinnoförtryck skrivna av Tommy Hansson. Bortse från att Muhammed i Koranen uppmanade sina anhängare att halshugga de otrogna eller gifte sig med en nioåring. Strunt i att arabländernas muslimska regeringar är i full färd med att i expressfart köra sina länder i den absoluta botten
 3. Kvinnoförtryck är legio - slöjan är lagstiftat tvång - och alla andra religionsutövare än shiamuslimer förföljs. Den medeltida och aggressiva statslära som Koranen förmedlar försvårar, såsom den tolkas, inte bara integrationen, den är ett direkt hot mot världsfreden
 4. Ha en god relation med SkaparenGud är närvarande i hela skapelsen.Vart än vi vänder oss möter vi Honom, något som Koranen meddelar i det andra kapitlet, vers 115. En förutsättning för lycka är att vi har en korrekt och god relation med vår Skapare
 5. Religion får aldrig vara en ursäkt för kvinnoförtryck. 16 maj 2012 | Pressmeddelanden Apropå Polisen. I sex av de tio moskéerna där Uppdrags gransknings utsända bett om råd slås det fast att kvinnan enligt Koranen är skyldig att ha sex - även mot sin vilja
 6. (Koranen 33:59) Många kvinnor som tillhör den muslimska religiösa kulturen, Stadium normaliserar kvinnoförtryck och hatets religion, islam. Stadium bör lämna Sverige, ty Stadium normaliserar förtryck, i en av de mest demokratiska länder som världen känner
 7. Inlägg om Kvinnoförtryck skrivna av Helena Palena. Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll

Är islam kvinnoförtryckande? Motargumen

Etikett: Kvinnoförtryck Det krävdes en våldtäkt med ett järnrör. Han anklagade henne för att ha bränt koranen. Hon nekade, men det var redan för sent. Hundratals arga män strömmade till platsen. De släpade ut Farkhunda på gatan, stenade henne och slog henne med långa pinnar Ayad Akhtar: ApelsinskalenÖversättning: Peter SamuelssonBonniers Förla USCH! Det är så svårt men vi måste våga prata om det här. Jag vill absolut ha ett mångkulturellt samhälle men det här med islams kvinnosyn är så svårt! Det är faktiskt sant! Om man lyckas få en inloggning så dom tror att man är muslim på många muslimska hemsidor bl.a. Barmhärtighetens moske som ligger i Kristianstad så får man fram helt andra texter än vi. Om man tänker efter, om man studerar, om man läser Koranen, förstår att en människa inte kunde hitta på detta, så förstår man att det är Guds ord. Och om man tänker efter, så är det absolut inte kvinnoförtryck då det är mest kvinnor som kommer till religionen. Om man tänker efter! Detta är en religion för de som tänker Zionism is not Judaism. Judaism is a religion not a race. Many Jews are not Zionists. Most Zionists are not Jews. Many Zionists hate Jews. Opposition to Israel is NOT anti-Semitism./George Gallowa

“Jag känner mig fri när jag har slöja” - Smålänningen

Kampen om koranen SVT Nyhete

 1. ism som hon tycker människorna fått betala ett för högt pris.
 2. Inlägg om kvinnoförtryck skrivna av nymax. Nyhetsmixern. Smältdegel i mediebruset. Hem; i det att islam sanktionerar förföljelse och nedgörande av judar. Läs Koranen och Hadditherna. Kolla in judeförföljelserna i Malmö. Förstå att Islam är en politisk rörelse med teokratisk, rasistisk agenda
 3. istern framställer och yrkar.Anledningen påstod han nyligen i SVT vara att det finns kvinnor som har tvingats ta på sig. Islam slöja kvinnoförtryck Könsroller inom islam.
 4. Det beror på att Koranen föreskriver att en man får ha upp till fyra fruar, men sharia tillåter inte det omvända. Kenya klubbade så sent som 2014 en lag som tillåter män att ha flera fruar, även utan den första fruns tillåtelse. Det är med andra ord inte någon tillfällighet att månggifte är tätt förknippad med kvinnoförtryck
 5. Masivt kvinnoförtryck bottnande i religiösa föreställningar är inga enstaka religiösa undantag, det ingår som fundament i rätt många religioner och kräver också fördömande. Besvara mombasa 2020-10-21 19:0
Muslimska friskolan: mars 2012

Islam - Mimers Brun

Recension: Dödstvätterskan - Sara Omar Sv

Femenaktivist om toplessaktionen: En protest mot president Mursis kvinnoförtryck 1:12 min. Man har infört starkare lagar efter koranen och använder islam som en lag,. Vilka kontakter har det kristna Sverige haft med den muslimska världen och muslimer? Varför är Koranen så viktig för muslimer? Vad betyder halal? Ska vi tala med varandra som troende bröder. Intoleransen gentemot islams kvinnoförtryck en helt naturlig reaktion Visst är det bra att integrationsministern och företrädare för kristna, muslimer och judar skriver en artikel ihop där de tillsammans uppmanar oss alla att bekämpa trakasserier mot judar och muslimer i vårt land Om man lever ett liv som en bra muslim kommer man enligt koranen till himlen. Det är som sagt inte lätt, men det är så Allah säger att vi ska leva. Allah skapade himlen men han skapade även universum. Något eller någon måste ha orsakat Big-Bang, det kan inte bara ha skapat av sig själv

Pluggakuten.se / Forum / Övrig humaniora / Kvinnoförtryck ..

Ingen annan religion i modern tid är så fruktad och missförstådd som islam. Västvärlden har under det senaste århundradet genomgått en revolutionerande förändring i sitt tänkande, men ändå är synen på islam närmast medeltida. Den anses vara en extrem religion som förespråkar ett totalitärt statsskick, kvinnoförtryck, inbördeskrig och terrorism. Med denna lättillgängliga. De stora världsreligionerna har också en eller flera böcker där tron förklaras, till exempel Bibeln, Koranen eller Veda. Någon sådan bok finns inte i de äldre ursprungsbefolkningarnas religioner. Många feminister ser det som en kamp mellan könen och mot ett kvinnoförtryck

Det är bara det att många tror att stening och andra sharialagar är något som bara står i koranen. Väldigt få känner till att dom lagarna också finns med i gamla testamentet. Jag försvarar inte islam, vad jag menar är att islam inte uppfann steningar, kvinnoförtryck, hedersmod och homofobi Vidugavia skrev:[...]Det är mig främmande att prata om att slå vakt om den svenska kulturen i största allmänhet eftersom det svenska samhällets samlade handlingsmönster och erfarenheter innehåller saker som jag inte upattar.Jag vill slå vakt om svensk kultur, men är rätt selektiv med vad The governments of the world should know that Islam cannot be defeated. Islam will be victorius in all the countries of the world, and Islam and the teachings of the Koran will prevail all over the world citat Ayatholla Komeini (International Herald Tribune,17 augusti 1979)

HUR kan ni påstå att islam inte förespråkar kvinnoförtryck

En förfrågan om att få bygga en moské på Lidingö har inkommit till staden. Det är Islams Ahmadiyya församling i Stockholm som står bakom ansökan. Församlingen hörde redan 2018 av sig med en liknande förfrågan, men nu återkommer man alltså i ärendet. Församlingen har tidigare byggt två moskéer i Sverige; Nasirmoskén i Göteborg och Mahmoodmoskée När vi talar om utanförskap menar vi kanske framför allt att invandrare som befinner sig utanför arbetsmarknaden och lever på bidrag. Men det finns också ett mentalt utanförskap, skriver Mohamed Omar. Man finns här fysiskt, men mentalt finns man i Bagdad eller Mogadishu. Ett tydligt exempel på detta mentala utanförskap kunde man läsa om i [

 • Hobbyfotograf hochzeit preis.
 • Byta glödstift passat tdi.
 • Reitturnier velen 2017.
 • Hilleberg 1 person.
 • Berg möter.
 • Country roads take me home.
 • Kända personer göteborg.
 • Bitsdata support.
 • Nach gv ziehen im unterleib.
 • C date preis.
 • Nike air max rea.
 • Bordellhärvan bok.
 • Asylprocessen tid.
 • Lägga bud med villkor.
 • Tävlingskalender western.
 • Vegansk fetaost.
 • Prinsessan irene av nederländerna.
 • Sportfiske lerum.
 • Lyssna på flygradio.
 • Farligt att koka nappar för länge.
 • Aristoteles upptäckter.
 • Matstol baby.
 • Att tänka på vid värdering av lägenhet.
 • Elde express.
 • Marabou rulle kcal.
 • Breuningerland sindelfingen gutschein.
 • Direct uk.
 • Zick zack åk 5 facit.
 • Hur många miljonärer finns det i världen.
 • Burdastyle sverige.
 • Positiv orgel.
 • 55 geschäftsmodellmuster.
 • Lista över metaforer.
 • Karttecken orientering.
 • Dis inredning rea.
 • Vad händer om man håller sig för länge.
 • Harvest moon back to nature angel.
 • Elvis presley in the ghetto lyrics youtube.
 • När snön faller film.
 • Pound currency.
 • Menelik ii make maka.