Home

Samverkansprogram cirkulär och biobaserad ekonomi

Återvinning av IT · Återanvändning av IT · IT hanterin

Regeringen har genom sina strategiska samverkansprogram pekat ut fem prioriterade områden där nya, innovativa lösningar kan stärka konkurrenskraft, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av dessa fem områden, och Vinnova har i uppdrag att stödja regeringen i samverkansarbetet Cirkulär och biobaserad ekonomi. Cirkulär och biobaserad ekonomi är en del av regeringens satsning på strategiska samverkansprogram. Här nedanför hittar du nyheter som knyter an till detta område Cirkulär och biobaserad ekonomi. Utgångspunkten för samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi är att hitta lösningar på hur råvaror kan användas på ett resurseffektivt och smart sätt. Genom innovationer ska biobaserade produkter ersätta fossila samtidigt som vi ska kunna börja betrakta avfall som en resurs Statsminister Stefan Löfven, näringsminister Ibrahim Baylan, utbildningsminister Anna Ekström, minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark var med när ledamöterna i samverkansgrupperna i regeringens strategiska samverkansprogram presenterades 10 februari 2020 Cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av regeringens fem samverkansprogram. Samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet, högskola och institut ska säkra den framtida industrins tillväxt, sysselsättning och klimatet. Det gör vi genom att hitta nya sätt att tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Cirkulär och biobaserad ekonomi Vinnov

Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall är numera en av 25 representanter i samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi. Syftet med samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi är att gemensamt kraftsamla innovationsinsatser för att den biobaserade ekonomins andel ska växa och främja cirkulära lösningar Regeringens fem samverkansprogram är en kraftsamling för att hitta innovativa lösningar på flera av dagens stora samhällsutmaningar. Det handlar om Nästa generations resor och transporter, Smarta städer, Cirkulär och biobaserad ekonomi, Life Science och Uppkopplad industri och nya material. För mer info om samverkansprogramme

Med förbättrade odlingsmetoder, nya hög­avkastande sorter, ökade kunskaper och resurser för odling, samt minskatsvinn kan grödorna räcka för många olika användningsområden. LRF deltar genom förbundsordförande Palle Borgström i regeringens samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi En av slutsatserna i utredningen var att det behövs en bred samverkan för ett hållbart och innovativt näringsliv. Därför inrättade regeringen 2018 en delegation för cirkulär ekonomi. Delegationen har som syfte att stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både nationellt och regionalt Delegationen för cirkulär ekonomi - Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Hoppa till innehåll Hoppa till meny. För att kunna anpassa webbplatsen för dig och samla in statistik använder vi cookies. Om cookies och personuppgifter

Claes Johansson: Cirkulär bioekonomi tar oss framåt

Regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi handlar om nya sätt att tillvarata jordens resurser, och att hållbar och giftfri råvaruproduktion är grundläggande. Här talar man bland annat om resurseffektivitet, träbyggnation, biodrivmedel, och nya material från bioråvara 28 oktober 2020 Dags att anmäla sig till konferensen 3-4 december Programmet för Delegationens konferens i december är klart. Det blir två fullmatade dagar då cirkulär ekonomi på nationell, nordisk och EU-nivå ska behandlas Cirkulär ekonomi . Erbjudande 1: utvecklings- och innovationsprojekt . En utlysning kopplat till regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi samt Uppkopplad industri och nya materia Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall är numera en av 25 representanter i samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.. Syftet med samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi är att gemensamt kraftsamla innovationsinsatser för att den biobaserade ekonomins andel ska växa och främja cirkulära lösningar

Cirkulär och biobaserad ekonomi - iHub

Regeringen har i fem samverkansprogram pekat ut styrkeområden viktiga för svensk konkurrenskraft globalt. iHubs Sweden knyter an till detta genom att publicera nyheter som på olika sätt berör samverkansprogrammen. Cirkulär och biobaserad ekonomi. Life science. Nästa generations resor och transporter Cirkulär biobaserad ekonomi. Regeringen lanserar fem offensiva samverkansprogram. Publicerad: onsdag, 1 juni, Genom en biobaserad ekonomi ska biobaserade produkter användas för att ersätta fossila produkter. Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter ÅI:s vd i regeringens samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi. 6 oktober 2017. Regeringen har förordnat Återvinningsindustriernas vd Lina Bergström att ingå i samverkansgruppen för samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi

Samverkansgrupper utsedda för att utveckla regeringens

 1. Varför en cirkulär biobaserad ekonomi? Krönika av Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem. Som vi alla känner till har vi under mänsklighetens hela historia levt av förnybara resurser tills för drygt ett sekel sedan då vi började utnyttja fossila resurser som kol och sedermera olja i en allt snabbare takt
 2. BIOBASE som hålls i Piteå den 22-23 november. Konferensen är del av regeringens samverkansprogram kring cirkulär och biobaserad ekonomi och lockar beslutsfattare och företagsledare från hela.
 3. ister Mikael Damberg är en av de medverkande under konferensen BIOBASE som hålls i Piteå den 22-23 november. Konferensen är del av regeringens samverkansprogram kring cirkulär och biobaserad ekonomi och lockar beslutsfattare och företagsledare från hela Europa.Det är ingen slump att konferensen BIOBASE hålls i Piteå. I Piteå finns hela värdekedjan samlad i form av stora.
 4. ister Mikael Damberg medverkar på konferensen BIOBASE i Piteå den 22-23 november. Konferensen är del av regeringens samverkansprogram kring cirkulär och biobaserad ekonomi och lockar beslutsfattare och företagsledare från hela Europa
 5. Hem / Nyhetsarkiv / Stora Ensos Sverigechef utsedd att ingå i Regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi. Stora Ensos Sverigechef utsedd att ingå i Regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi. Written by Gunilla Häggström On the mån, 2017-06-19 09:24 0 Comments. Kategorier. Stora Enso. Per Lyrvall
 6. Aldrig förr har det väl varit tydligare att vi måste göra drastiska och världsomspännande förändringar i hur vi behandlar planeten för att inte vår konsumtion ska få katastrofala följder i framtiden. Forskning pekar i riktning mot att sluta förlita oss på fossila råvaror och istället gå mot en cirkulär biobaserad ekonomi

Konferensen är del av regeringens samverkansprogram kring cirkulär och biobaserad ekonomi och lockar beslutsfattare och företagsledare från hela Europa. Det är ingen slump att konferensen. BIOBASE är del av regeringens samverkansprogram kring cirkulär och biobaserad ekonomi. Sverige har, som tidigare nämnts, antagit ett ambitiöst program för att ställa om landet från en linjär och fossilbaserad ekonomi till cirkulär och biobaserad ekonomi i linje med de internationella klimatmålen och målen i Agenda 2030 Och för att ny kunskap och nya innovationer verkligen ska komma till användning, har regeringen valt att satsa på fem samverkansprogram som handlar om nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär och biobaserad ekonomi, life science samt uppkopplad industri och nya material Att kombinera både cirkulär och biobaserad ekonomi är ett sätt att göra just det. En cirkulär ekonomi syftar till att avlägsna allt avfall genom att återanvända och återvinna alla resurser som används i tillverkningen av en eller flera produkter Att omvandla hållbart producerad biomassa till produkter som förbrukas och återanvänds på ett resurseffektivt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt, är viktigt för framtiden!Syftet med detta samarbete är att stärka Lunds universitets interna och externa samverkan inom området cirkulär biobaserad ekonomi.Vi driver här en aktiv samverkansplattform med bland annat.

Cirkulär biobaserad ekonomi. Genom en biobaserad ekonomi ska biobaserade produkter användas för att ersätta fossila produkter. Förnybar skogsråvara som biobränsle kan användas och ersätta fossila bränslen. Den cirkulära ekonomin innebär att främja en resurseffektiv återanvändning och återvinning av produkter och material Cirkulär och biobaserad ekonomi är en av regeringens fem strategiska samverkansprogram som ska bidra till att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Målsättningen är att klara livsmedelsförsörjningen, energifrågan och övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi i ett samlat grepp Samverkansprogram för cirkulär biobaserad ekonomi: Ett av regeringens fem samverkansprogram3 är cirkulär och biobaserad ekonomi.4 Till varje samverkansprogram har en samverkansgrupp knutits med representanter från bland annat näringsliv, högskola och institut från de branscher som omfattas av respektive program 3. Cirkulär och biobaserad ekonomi. Vi ska klara livsmedelsförsörjningen, energifrågan och övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi i ett samlat grepp. Det handlar om nya sätt att tillvarata jordens resurser. Det är grundläggande med en hållbar och giftfri råvaruproduktion

I december 2019 aviserade kommissionen en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi i meddelandet om en europeisk grön giv (KOM (2019) 640, se Fakta PM 2019/20:FPM14) Den 11 mars 2020 presenterade kommissionen den nya handlingsplanen, En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin - För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa Biobaserade material och bränslen är viktiga för samhällets omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Här samordnar och stärker vi SLU:s forskning inom området. Vi kan råvarorna och hela värdekedjan. Välkommen att samarbeta med oss

Cirkulär ekonomi - introduktion och inspiration. Carl Dalhammar, Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet och Jens Thulin, COWI 10.00-10.30 Fika från Rude Food 10.30-12.00 Workshop 1-8. Plats: AF-borgen 12.00-13.00 Lunch från Rude Food 13.00. Cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av regeringens fem samverkansprogram. Samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet, högskola och institut ska säkra den framtida industrins tillväxt, sysselsättning och klimatet Utvärdering och förbättring av hållbarhet; Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om projektet. Om ert företag överväger cirkulär ekonomi, eller redan har börjat integrera cirkulär ekonomi i affärsverksamheten, uppmuntrar vi er att ansluta er till oss som industripartner

Regeringens strategiska samverkansprogram - Regeringen

Cirkulär biobaserad ekonomi Ett av våra tematiska samverkansinitiativ Att omvandla hållbart producerad biomassa till produkter som förbrukas och återanvänds på ett resurseffektivt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt, är viktigt för framtiden Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande. [1] Cirkulär ekonomi är inspirerat av industriell ekologi, Performance Economy och Cradle-to-cradle-rörelsen, eller Vagga till vagga på svenska Formas forskarråd har beslutat att bevilja 71 miljoner kronor till totalt 14 projekt inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Det är resultatet av den femte utlysningen inom Formas satsning Biobaserad samhällsekonomi. I denna omgång har projekten ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt fokus 70 miljoner till forskning om Biobaserad samhällsekonomi. 14 projekt inom cirkulär och biobaserad ekonomi får miljonbidrag av Formas forskarråd. I den femte utlysningen inom Formas satsning Biobaserad samhällsekonomi beviljas 71 miljoner kronor till totalt 14 projekt inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Foto: mostphoto

Biobaserad ekonomi innebär en ekonomi som är baserad på bioprocesser och biologiskt material i grunden, till skillnad från en fossilbaserad ekonomi. Att pumpa upp olja för att elda upp är exempel på verksamheter i en icke-biobaserad ekonomi. Cirkulär ekonomi bygger på material cirklar runt och återanvänds Konferensen är del av regeringens samverkansprogram kring cirkulär och biobaserad ekonomi och lockar beslutsfattare och företagsledare från hela Europa. Orsaken till att konferensen hålls i Piteå är att här finns hela värdekedjan samlad i form av stora industriaktörer, forskning och Europas kanske största tillgång på råvara varav en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett. Kopplingen mellan cirkulär ekonomi och de globala målen är stark och särskilt tydlig till vissa av målen. World Business Council for Sustainable Development redogör i WBCSD (2018) för kopplingen mellan cirkulär ekonomi och de globala hållbarhetsmålen KRÖNIKA Den 2:a april 2020 har vi i Sverige förbrukat de resurser som jorden klarar av per år. Då är nästan tre fjärdedelar av året kvar. Endast 8,6 procent av de material vi använder idag är cirkulära. Vi måste ställa om till en cirkulär ekonomi och använda våra resurser mer effektivt, till exempel genom uppvinning. RISE är en oberoende innovationspartner och en svårslagen.

Första lägesrapporten Samverkansprogrammet Cirkulär och

 1. Ett viktigt syfte med regeringens samverkansprogram, Cirkulär och biobaserad ekonomi, är att hitta lösningar för att fossilbaserade produkter ska ersättas med biobaserade. Tillgången till framtidens bioråvara ska därigenom säkras. Genom produktdesign och nya affärsmodeller ska varor cirkuleras så att inget går till spillo
 2. ister Mikael Damberg som en av de medverkande. BIOBASE hålls i Piteå den 22-23 november och är del av regeringens samverkansprogram kring cirkulär och biobaserad ekonomi som lockar beslutsfattare och företagsledare från hela Europa
 3. Skogsindustrin välrepresenterad i Regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi Skogsindustrin välrepresenterad i Regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi Details Created: Tuesday, 20 June 2017 12:03 Written by Anna Strom
 4. som är baserad på biomassa och bioteknik.Staffas et al föreslår att biobaserad ekonomi istället ska syfta på ett framåtblickande koncept för utvecklingen av hela samhället till att bli mer baserat på biomassaresurser på bekostnad av fossila bränslen och.
 5. samverkansprogram 1. Nästa generations resor och transporter 2. Smarta städer 3. Cirkulär och biobaserad ekonomi 4. Life science 5. Uppkopplad industri och nya materia

En av 25 representanter i samverkansprogrammet Cirkulär

Samverkansprogram - iHubs

Clas Engström ingår i Regeringens samverkansprogram

 1. Regeringen har förordnat Återvinningsindustriernas vd Lina Bergström att ingå i samverkans-gruppen för samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi. Samverkansgruppen leds av statsråden Mikael Damberg, Sven-Erik Bucht och Karolina Skog och i gruppen ingår 28 personer från näringsliv, myndigheter och akademi
 2. ister Sven-Erik Bucht i Brasilien tillsammans med en delegation för att stärka det strategiska partnerskapet mellan Sverige och Brasilien. Fokus för resan är att främja ett ökat samarbete inom området cirkulär och biobaserad ekonomi
 3. Fyra KTH-projekt har fått finansiering i forskningsrådet Formas utlysning inom cirkulär och biobaserad ekonomi: Biobaserade cirkulära modeller för hållbara urbana ekonomier - en agenda för lokala och globala framsteg får drygt 5 miljoner kronor
 4. Sverige har inget sådant uttalat mål, men satsar också. Bland annat har Sverige startat ett samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi och det är ett av regeringens fokusområden. Nyligen kom en rapport som visade att svenskar halkar efter de andra nordiska länderna när det gäller delningsekonomi
 5. Tillsammans med flera lokala, regionala och nationella aktörer har Piteå Science Park skapat ett forum för cirkulär och biobaserad ekonomi - BIOBASE. Målet med BIOBASE är att möjliggöra fysiska möten där kontakter kan knytas och nätverk stärkas, vilket bidrar till fortsatt kunskapsutbyte och nya innovativa lösningar inom området världen över. 10-12 juni blir den andra gången.

Stora Enso i nytt samverkansprogram Industri

 1. 5 samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi. Life science: Uppkopplad industri och nya material • Varje program har en samverkansgrupp • Personligt mandat • Identifiera utmaningar och möjligheter • Göra prioriteringar • Lyfta blicken - för gemensam kraftsamlin
 2. Andra lägesrapporten Cirkulär och biobaserad ekonomi Publicerad 25 april 2017 Sex arbetsgrupper har nu bildats för att identifiera och prioritera de åtgärder vi behöver vidta för att ta steg mot Cirkulär och biobaserad ekonomi
 3. Genom forsknings- och innovationspropositionen satsar regeringen 1, 255 miljarder kronor till samverkansprogrammen där omställningen till cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av de prioriterade områdena. Satsningen på forskning och att öka kompetensen att utveckla nya material från skogen är en del av det arbetet
 4. Biobaserad ekonomi, eller bioekonomi, syftar till en ekonomi som är baserad på biologiska material och inte fossila. En närmare definition finns på Wikipedia: Biobased Economy. Ett fossilfritt samhälle kan man säga. En viktig utmaning för att få ett fossilfritt samhälle är att återanvända material så bra som möjligt. Nedan finns en bra och enkel beskrivning a

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö är en av de utsedda representanterna i Samverkansprogrammet för cirkulär biobaserad ekonomi. Det svenska samhället står enligt nationella innovationsrådet inför tre centrala utmaningar i omställningen mot en mer klimatsmart värld; digitalisering, life science och miljö- och klimatteknik Vår Sverigechef Per Lyrvall är utsedd att ingå i Regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet Vi värderar och styr val av byggmaterial i leverantörskedjan utifrån funktion, cirkuläritet och klimatavtryck. Vi inkluderar spill och avfall i beräkningen av byggnadens klimatkalkyl, minskar successivt avfallsmängden och andelen som till slut bara förbränns LCA-expert ska stötta regeringens upphandlingsgrupp. Karriär Sven-Olof Ryding på IVL Svenska Miljöinstitutet kunde vara pensionär. Men istället jobbar han vidare som expert på livscykelanalys, nu senast med ett regeringsuppdrag som handlar om näringslivets klimatomställning Konferensen hålls på engelska. Det genomförs studiebesök på företag i Piteå, bland annat SCA och Lindbäcks bygg. Konferensen är en del av statsminister Stefan Löfvens strategiska samverkansprogram, cirkulär och biobaserad ekonomi

Regeringen presenterade på torsdagen fem samverkansprogram för att stärka forskning inriktad mot innovationer. Nästa generations resor och transporter, smarta städer, cirkulär biobaserad ekonomi, life science och uppkopplad industri/nya material är de fem områden som får nya samverkansprogram Cirkulär ekonomi i framkant. Nyligen lanserade regeringen ett program för cirkulär och biobaserad ekonomi som ett av fem strategiska samverkansprogram för att bemöta viktiga samhällsutmaningar som Sverige står inför. För Norrbottens och Piteås del är detta fantastiskt eftersom vi ligger i framkant inom just cirkulär och biobaserad. Cirkulär och biobaserad ekonomi 20Mkr/år n/a. Programmet Cirkulär och biobaserad ekonomi 54 projekt startade Senaste utlysning Från teori till praktik syftar till att lösa upp knutar inom policy, regelverk, beteende mm. Programmet Samverkansprogram . Hoppas att ni.

ÅI-vd till samverkansprogram . Av Peter Olofsson den 11 oktober 2017 10:33 Regeringen har förordnat Återvinningsindustriernas vd Lina Bergström att ingå i samverkansgruppen för samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi. Samverkansgruppen leds av statsråden Mikael Damberg,. Den nationella satsningen ingår i regeringens samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi. I början av sommaren bjöds modebranschens företrädare in till Rosenbad för ett rundabordssamtal. För att ta arbetet vidare bildades en programgrupp, där bland annat H&M, Filippa K, RISE IVF, SmartTextiles och Swedish Fashion Council. Delegationen för cirkulär ekonomi har levererat flera förslag till regeringen, som ska bidra till en bättre resurshushållning. Förslagen är ett inspel till regeringens kommande handlingsplan för cirkulär ekonomi och spänner över ekonomiska incitament, regelverk, forskning, kultur och attityder

På väg mot en cirkulär ekonomi byggnation och rivning och biomassa och biobaserade produkter). Med handlingsplanen vill kommissionen skapa en solid grund som främjar investeringar och innovation. Övergången får ekonomiskt stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna,. Mikael Damberg berättade att de först funderade på att skapa tre samverkansprogram, men sedan insåg att det behövdes fem för att svara på utmaningarna. De fem programmen är: Nästa generations resor och transporter. Smarta städer. Cirkulär biobaserad ekonomi. Life Science. Uppkopplad industri och nya material {{visitor.ipAccess.member.name}} {{welcomeMember}} Pitch for ip acces

• Regeringens strategiska samverkansprogram Cirkulär och Biobaserad ekonomi • Konkurrenskraftsutredning • Livsmedelsstrategi Tillgången till växtmaterial för olika användningsområden en förutsättning för samhällets gröna omställnin En cirkulär ekonomi (Figur 1) syftar till att återuppbygga kapitalet, oavsett om det är ekonomiskt, socialt eller fysiskt. I en cirkulär ekonomi designas produkter för att kunna återanvändas med hög kvalitet i ett tekniskt och/eller biologiskt kretslopp. Denna handlingsplan utgår från den definition av biobaserad ekonomi som används a Här får du en glimt av vad Vinnova gör inom området Cirkulär och biobaserad ekonomi Cirkulär biobaserad ekonomi är ett av fem strategiska samverkansprogram som regeringen presenterade tidigare i höstas. Målet är att kraftsamla för att hitta innovativa lösningar på flera av dagens stora samhällsutmaningar

Biobaserad ekonomi - LR

cirkulär och biobaserad ekonomi. Sven-Erik Bucht reser till Brasilien i samband med de svenska innovationsveckorna i Brasilien, som anordnas för sjätte året i rad. I år är temat för veckan cirkulär och biobaserad ekonomi. Landsbygdsministerns besök i Brasilien kan ses som ett startskott för ökat samarbete mella För SIO-programmen betonas att vi förväntas visa ledarskap och ta initiativ till samverkan - såväl mellan SIO-programmen och på andra sätt. BioInnovation kan beröras av alla fem samverkansprogram, men tydligast är kopplingen till Cirkulär och biobaserad ekonomi Regeringen har beslutat att Sverige behöver ställa om från en linjär, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi för att vi ska leva upp till de internationella klimatmålen samt målen i Agenda 2030. Men en ny marknadsundersökning genomförd av nätverket Cradlenet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Cerise, Ragn-Sells och Nordea visar att endast en tredjedel av Sveriges. 3. Cirkulär och biobaserad ekonomi. Utgångspunkten för samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi är att hitta lösningar på hur råvaror kan användas på ett resurseffektivt och smart sätt. Genom innovationer ska biobaserade produkter kunna ersättas med fossila samtidigt som vi ska kunna börja betrakta avfall som en resurs

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi - Naturvårdsverke

Formas, Sveriges forskningsråd för hållbar utveckling, har publicerat Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi, som definierade en biobaserad ekonomi som:. En hållbar produktion av biomassa för att möjliggöra en ökad användning inom en rad olika samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror Cirkulär och biobaserad ekonomi Uppkopplad industri och nya material På plats finns också sjutton spännande strategiska innovationsprogram som Vinnova, Energimyndigheten och Formas stödjer sedan tidigare SKOG. Trots att det nationella skogsprogrammet ännu inte är i hamn, ska landsbygdsminister Sven-Erik Bucht nu starta upp ett parallellt program med fokus på biobaserad ekonomi. Men initiativet får ett positivt mottagande

Regeringens strategiska samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi ska öka den biobaserade ekonomins andel och främja cirkulära lösningar. Som en del av utvecklingen mot en resurseffektiv cirkulär ekonomi vill MP arbeta enligt den så kallade avfallstrappan, det vill säga enligt följande ordning:minimera, återanvända, återvinna material resp. energi samtdeponi) Investera i en biobaserad och cirkulär ekonomi. Europaparlamentets ståndpunkt vad gäller cirkulär ekonomi är att företag, myndigheter och konsumenter med hjälp av förbättrad resursanvändning skulle kunna göra avsevärda besparingar på upattningsvis 600 miljarder euro,.

Näringsministern: "Skogsindustrin har aldrig varitSamverkansgrupperna i regeringens samverkansprogram är

Video: Delegationen för cirkulär ekonomi - Tillväxtverke

Ett led i arbetet är konferensen om cirkulär och biobaserad ekonomi (Biobase) som genomförs i Piteå 22-23 november Konferensen samlar tungviktare från hela Europa och för cirkulär kemikalieproduktion från återvunna och biobaserade råvaror. 3. Summering Kemiindustrin är industriernas industri och en förutsättning för en övergång till en cirkulär ekonomi. Nya smartare material och effektivare återvinningsprocesser kräver kemiska produkter för att looparna ska kunna slutas Eftermiddagen avslutas med att Andreas Anderholm Pedersen, handläggare vid kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi, kommer att berätta om Delegationens uppdrag: att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi samt om de offentliga upphandlingarnas roll i omställningen Frågor: Ida Langborg, programansvarig Cirkulär och biobaserad ekonomi Vinnova, ida.langborg@vinnova.se. Mer information: • Läs mer om programmet cirkulär och biobaserad ekonomi • Läs mer om Vinnovas seminarieserie Öppna upp för innovation. Varmt välkommen! Senaste inläggen

Storsatsning på biobaserad ekonomi Chalmer

Som en respons lyfts cirkulär och biobaserad ekonomi fram, d.v.s. ekonomi med mer slutna flöden som till större del är baserad på förnyelsebara råvaror. Jonas gav exempel på en bioraffinaderiutveckling, där biogasen passar väl och spelar en viktig roll, bl.a. eftersom den är flexibel och kan hantera olika typer av restprodukter Med den här utlysningen vill Vinnova stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi. Vill du vidareutveckla en idé, tjänst eller process som stämmer in på detta? Du kan söka max 500.000 kr och stödnivån är max 80%

Delegationen för cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi vägen framåt; Hållbar konsumtion, vad är det? Hur vi återvinner. På så sätt minskar vi vår klimatpåverkan och optimerar ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin. Hållbar konsumtion, Inom vårdsektorn tas just nu spännande initiativ för att få in mer biobaserade material. Det här är bioekonomi Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som placerats hos Tillväxtverket. Delegationen har som syfte att stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både nationellt och regionalt Ur Europeiska kommissionens Paket om cirkulär ekonomi som antogs i december 2015. Avfallstrappan är en modell som graderar olika sätt att hantera - och minimera - avfall. Ju högre upp i trappan avfallet hamnar desto högre värde. Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv och är en bärande tanke i den cirkulära ekonomin

”BIOBASE är ett fantastiskt initiativ” - Piteå Science Park

Regeringens forsknings-proposition innehåller satsning på cirkulär ekonomi. 27 november 2016. Forskningspropositionen visar att det årliga anslaget inom området klimat och miljö ökar med 285 miljoner till år 2020. En del av satsningen går till forskning om cirkulär ekonomi Sveriges innonvationsmyndighet Vinnova sätter fokus på mat och mode i sitt program Från linjär till cirkulär - fashiontech och foodtech. Vinnova söker praktiska innovationsprojekt som vill bidra i riktning mot en cirkulär och biobaserad ekonomi.I potten finns stöd om maximalt 2 miljoner kronor per projekt och innovationspropositionen satsar regeringen 1, 255 miljarder kronor till samverkansprogrammen där omställningen till cirkulär och biobaserad ekonomi är ett av de prioriterade områdena. Satsningen på forskning och att öka kompetensen att utveckla nya material från skogen är en del av det arbetet En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och miljöpåverkan. Cirkulär ekonomi handlar om att resurser i samhället behålls i kretslopp istället för att bli avfall. samt biomassa och biobaserade produkter. Upphandling för cirkulär ekonomi

Sydsvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad bjuder in till en heldagskonferens den 24 april om Legala förutsättningar för cirkulära affärsmodeller - möjligheter och utmaningar. Arrangemanget är en del av bland annat Vinnovaprojektet www.deladenergi.se Under konferensen kommer skånska företag att presentera olika affärsmodeller och dessa kommenteras av två. Treesearch möjliggörs genom en gemensam satsning av akademin, industrin, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och staten. Satsningen är en del av regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi via det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation innovativa och smarta produkter, tillvaratagande av restströmmar och konsumentfrågor. • Bättre resursutnyttjande av avfall • Nya innovativa affärsmodeller som utnyttjar möjligheterna i funktionsförsäljning och ny teknik. Samverkansprogram/SIO Strategiska innovationsområden inom cirkulär och biobaserad ekonomi Sveriges innonvationsmyndighet Vinnova sätter fokus på mat och mode i sitt program Från linjär till cirkulär - fashiontech och foodtech. Vinnova söker praktiska innovationsprojekt som vill bidra i riktning mot en cirkulär och biobaserad ekonomi. I potten finns stöd om maximalt 2 miljoner kronor per projekt Vinnova utlysning inom cirkulär och biobaserad ekonomi. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Detta sker genom bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar

 • Nicole richie föräldrar.
 • Nattdjur djur.
 • Chicago fire stream online free.
 • Lagra vatten.
 • Utbilda.
 • Rap god live 2017.
 • Världens äldsta tunnelbana.
 • Städet värnamo visning.
 • Campingplätze duhnen.
 • Ecuador reiseberichte.
 • Skål bernadotte.
 • Xllnc advise lediga jobb.
 • Minnesota vikings cap.
 • Prag buss 119.
 • Smokey eyes schminken schritt für schritt video.
 • Xbox wiki.
 • Livet i bokstavslandet digital intro.
 • Lidl milch 1,5 preis.
 • Bemötande vården.
 • Matte pyramid.
 • Saker man kan göra med familjen på hösten.
 • Tv4 fakta play mitt barns tidigare liv.
 • Taeschner hofheim am taunus.
 • Tanzschule lets dance leibnitz.
 • Miniros i kruka.
 • Högskoleprovet matte youtube.
 • Mit schirm charme und melone film youtube.
 • Bensinskatt 2017.
 • Provrör glas med lock.
 • Henrik och ingrid ankarcrona.
 • Smultronställen i kalifornien.
 • Program for iphone on windows.
 • Problemlösning i grupp.
 • Ford f 150.
 • Bre glaciär.
 • Hereditärt angioödem.
 • Solna parkeringsavgift.
 • Synka exchange kalender med google.
 • Megafonen annons.
 • Asylprocessen tid.
 • Densitet teori.