Home

Västarvet styrelse

Västarvets gallringsprocess - Västarvet

Under 2018 tog Västarvets styrelse ett beslut om att en gallring skulle genomföras bland de mänskliga kvarlevorna i Västarvets samlingar. Under 2019 inleddes gallringsprocessen Styrelsen ska verka för samordning och utveckling i samverkan med länsstyrelsen, kommunerna, natur- och kulturarvsaktörer samt andra aktörer inom den sociala ekonomin inom sitt verksamhetsområde. (Ur Reglemente för styrelsen för Västarvet, antaget av regionfullmäktige 2015.

styrelsen för Västarvet

Styrelsen för Västarvet beslutar: 1. Med stöd av Arkivnämndens beslut § 20, 2016-04-20, att myndighetens e-postloggar i epostsystemet Outlook ska gallras efter trettio (30) dagar. 2. VGR IT/Koncernkontoret ges i uppdrag att verkställa beslutad gallring av Västarvets e-postloggar i Outlook. Sammanfattning av ärende Detta hade inte gjort något intryck på ledamöterna i styrelsen för Västarvet, vilka röstade för förslaget. Beslutet föregicks av en diskussion med inlägg både för och emot förslaget. Billy Bertilsson (svp), föreslog, liksom han gjort vid tidigare sammanträden, att nuvarande organisationsmodell som gäller för 2008 skulle antas gälla även fortsättningsvis - Det är inte vår konflikt, vi vill ju bara jobba! Vad vi tycker inbördes är oväsentligt. Ylva Nilson, antikvarie och facklig representant för Vision, skräder inte orden när hon uttrycker sin irritation över att en konflikt mellan delar av stiftelsestyrelsen och Västarvets styrelse drabbat personalen på ett onödigt sätt. - Avtalen var olagliga

Styrelsen för kulturutveckling Här finns protokoll och handlingar från Styrelsen för kulturutvecklings sammanträden från och med år 2020. Politiska sammanträden och möteshandlingar (länk till extern webbplats) Styrelsen för kulturutveckling består av tidigare Västarvet och Kultur i Väst Sammanträde med styrelsen för Västarvet den 3 februari 2016 Plats: Vänersborgs museum, Vallgatan 17C Östra Plantagen, Vänersborg Tid 3 februari: Kl. 10.00-15.00 09.30-10.00 Kaffe/te och smörgås 10.00-12.00 Styrelsemöte 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.00 Historian om och visning av museet/ Peter Johansson, museiche Västarvets styrelse ska ta in dem i sin beslutsprocess, säger han. Som Magnus Gelang ser det har styrelsen alltså begått ett dubbelfel - dels föregått en statlig utredning, dels brutit mot. På onsdag träffas åter styrelsen för Västergötlands museum i Skara för att diskutera länsstyrelsens ­beslut att styrelsen måste ta tillbaka driften av museet från Västarvet. GT-kulturen pejlar läget i en strid om makten över museet som verkar bli allt mer infekterad. Efter länsstyrelsens beslut om att VG-regionen måste lämna ifrån sig driften av Västergötlands museum har.

Tillkännagivande:styrelsen för Västarvet, sammanträde 2019

 1. Här kan du läsa senaste nyheterna från Västergötlands museum. Allt från aktuella händelser till nya och kommande utställningar
 2. Avsiktsförklaringen om museiverksamheten i Västra Götaland mottogs positivt av Västarvets styrelse. Tongångarna var positiva när Lars Nordström (fp), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd presenterade den nya avsiktsförklaringen med det fortsatta arbetet i museiverksamheten i Västra Götaland för Västarvets styrelse

Anni Bergström, Ledamot - Västarvet Tel: 010-441 42 68, Mobil: 0702-49 91 97, Mejl: anni.bergstrom@vgregion.se Cecilia Nordlund, Ledamot - Västerbottens museum Tel: 090-16 39 18 Mobil: 070-324 49 04 Mejl: cecilia.nordlund@vbm.se Daniel Olsson, Ledamot - Gävleborgs museum Tel: 026-65 56 72 Mejl: daniel.olsson@xlm.s Västarvet är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och leds av en styrelse. Västarvet har ca 220 årsverken med placering i Göteborg, Lilla Edet, Lerum, Borås, Skara, Skövde, Vänersborg, Uddevalla, Karlsborg och Tanum. Av dessa arbetar närmare 40 % i det regionala arbetet (antikvarier, arkeologer, konservatorer Alla tre sitter för övrigt även i Västarvets styrelse. // Upplagd av Gunnar Klasson kl. 19:03. Skicka med e-post BlogThis! Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på Pinterest. Etiketter: Bohusläns museum, Västarvet. Inga kommentarer: Skicka en kommentar. Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida Kulturarv utan Gränsers styrelse utgörs av nio ledamöter som representerar både kulturhistorisk och förvaltningsmässig kompetens. Av dem är sex utsedda av Riksantikvarieämbetet, Sveriges Arkitekter, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) och International Council of Museums (ICOM). Resterande tre har styrelsen själv valt. Styrelsen utser också ordförande och vice. Västarvet är Västra Götalandsregionens förvaltning för natur- och kulturarvet. I Västarvet ingår Bohusläns museum, Om det nu liggande förslaget om ny organisation beslutas av Västarvets styrelse den 26 september kommer den nya organisationen att träda i kraft 2009-01-01. // Upplagd av Gunnar Klasson kl. 20:47

Tillkännagivande: Styrelsen för Västarvet, sammanträde

Under de gångna tre åren har dessa dokument, i strid med avtalet, ensidigt utarbetats av Västarvet och beslutats av Västarvets styrelse innan de lagts på stiftelsens bord för beslut. + Stiftelsens egen så kallade kvalitetsbilaga, som enligt avtal skall ligga till grund för verksamhetens innehåll, har av Västarvets ledning konsekvent ignorerats Tösslandagården. Styrelsen för Västarvet föreslår att regionstyrelsen godkänner ändringar i stadgan för Stiftelsen Tösslandagården, för bland annat att Västra Götalandsregionen (VGR) kan utse ledamöter. Den aktuella verksamheten och anläggningen har ringa anknytning till VGR:s uppdrag och till Lödöse museum Det gör inte heller Eva Edsler, huvudskyddsombud på Västarvet, den förvaltning som Naturhistoriska museet lyder under inom VG-regionen. ordförande i Västarvets styrelse

I maj 2019 beslutade regionfullmäktige i Västra Götaland att de båda förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet tillsammans ska bilda en gemensam förvaltning från och med år 2020, Förvaltningen för kulturutveckling. Samtidigt ersätts förvaltningarnas styrelser av en gemensam politisk styrelse Styrelse för Brf Riksbankshuset i Vänersborg. Västarvet. 392m. Huvudnässkolan. 394m. Vi är SvenskBrf. Med vår tjänst har du som bor i en bostadsrättsförening redan en hemsida och ett intranät. Vi erbjuder dessutom prisvärd ekonomisk förvaltning för din förening För att balansera detta har en representant för Uddevalla kommun, Skara kommun, Bohusläns Hembygdsförbund och Västergötlands Fornminnesförening adjungerats till Västarvets styrelse. Västarvets förnyelseprogram Västarvet har under några år bedrivit ett målinriktat arbete med att förnya verksamhet, arbetsformer och organisation Svenska ICOMs styrelse 2020. Svenska ICOMs styrelse 2020. Bakre raden från vänster: Pontus Forslund, Aron Ambrosiani, Daniel Wetterskog, Linda Lundberg. Främre raden från vänster: Sara Roberts, Medea Sogor Ekner, Lovisa Dal. Medea Sogor Ekner, ordförande Ledamot sedan 2018 och ordförande seda

Styrelsen. Styrelsen i Bohusläns Guider 2020 Åsa Cunniff - Ordförande Regina Cederfeldt - Sekreterare Marit Nyman Visit Sweden Turistkanalen Västarvet SveGuide - Sveriges Guideförbund. BOHUSLÄNS GUIDER. Bohusläns Guider är en intresseförening för auktoriserade guider i Bohuslän I maj 2019 beslutade regionfullmäktige att styrelserna för Västarvet och styrelsen för kultur i Väst slås ihop. Den nya styrelsen kallas i tjänsteutlåtandet för styrelsen för kultur, natur- och kulturarv, men det officiella namnet kommer att tillkännagivas under den närmsta tiden Vägledningen ska presenteras 2019 men styrelsen för Västarvet, den kulturförvaltning som har hand om Naturhistoriska museet, har inte väntat in utredningen. Något Magnus Gelang är kritisk till Representanter för 42 medlemsmuseer hade registrerats som närvarande och dessa valde att godkänna styrelsens årsredovisning för 2015 och att även bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Årsmötet beslöt att omvälja Maria Jansén (Statens historiska museer) till ordförande i Riksförbundets styrelse och att omvälja Pernilla Klingofström (Riksidrottsmuseet)

Styrelsen för Bohusläns museum återtar driften av museet i egen regi och lämnar således Västarvet. Bakgrunden är att Länsstyrelsen förklarat att styrelsen för museet inte följer stiftelselagen och lagt ett föreläggande som innebär styrelsen måste bedriva museiverksamheten i egen regi och inte överlåta det åt Västra Götalandsregionen genom Västarvet Naturhistoriska museet har blivit ålagt att gallra i sitt etiskt känsliga material. De siamesiska tvillingarna bör begravas, anser politikerna i Västarvets styrelse. Men det kommer inte att. Den politiska styrelsen för Västarvet, den del av VG-regionen som Naturhistoriska museet lyder under, har beslutat att en gallring av mänskliga kvarlevor ska göras i samlingarna. Processen, som ska vara slutförd i september, innebär inte bara att kvarlevor från ursprungsbefolkningar ska återlämnas utan också att till exempel skelett och mänskliga kroppsdelar i formalin ska avlägsnas

Styrelse för Brf Vänerparken. Information om styrelsen i Brf Vänerparken. Vi har för närvarande ingen information om styrelsen i Brf Vänerparken i Vänersborg. Västarvet. 200m. Närhälsan Vänerparken barnavårdscentral. 218m. Vänerparkens Förskola. 264m. Z-Fisk Lars Skantze. 465m Dessa dokument utarbetades, i strid med avtalet, ensidigt av Västarvet och beslutades av Västarvets styrelse innan de lades på stiftelsens bord för formellt beslut. Stiftelsens egen s.k. kvalitetsbilaga, som enligt avtal skulle ligga till grund för verksamhetens innehåll, ignorerades konsekvent av Västarvets ledning

Det har politikerna i Västarvets styrelse beslutat. Men sakkunnig personal på museet menar att beslutet strider mot lagen.. YLE - 04 mar 17 kl. 07:43 Tvillingarna som vuxit upp med två mammor. Den nya äktenskapslagen som tillåter att samkönade par får gifta sig i Finland trädde i kraft den 1.3.2017 Göteborgs naturhistoriska museum anmäler Västarvet, Västra Götalandsregionens kulturarvsförvaltning, till Justitieombudsmannen för brott mot museilagen. Det efter att det politiskt styrda. Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta [ Nämnder/Styrelser] [ Sök förtroendevalda] [ Historik] [ Bildbanken] Centrala nämnder/styrelser. Regionfullmäktige 2018-2022 . Regionstyrelsen . Revisorer Västra Götalandsregionen . Krisledningsnämnd . Norra patientnämnden . Patientnämnden i Göteborg

Invigning vattenrännan 4 oktober 2014 | Öxabäcks

Verksamheterna är organiserade i förvaltningar och bolag som alla har en politisk styrelse. Exmpel på förvaltningar är sjukhusen, Närhälsan, Folktandvården, Västarvet och Koncernkontoret. Exempel på bolag är GöteborgsOperan och Västtrafik. Inom förvaltningarna och bolagen utförs olika typer av verksamheter Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västarvet får uppdraget att genomföra investeringar för förnyelse av basutställningarna inom ett belopp om 20 miljoner kronor (löpande pris). Styrelsen för Västarvet ska senast under november 2018 inkomma med detaljerad plan för genomförandet av förnyelsen av Västarvets basutställningar till regionstyrelsen Styrelse för Brf Borgen i Vänersborg. Västarvet. 257m. Gasverksgatans Förskola. 349m. Vi är SvenskBrf. Med vår tjänst har du som bor i en bostadsrättsförening redan en hemsida och ett intranät. Vi erbjuder dessutom prisvärd ekonomisk förvaltning för din förening Styrelsen. Knapp Samverkan. Arbete mot identitetsrelaterade brott. Arbete mot penning- och styrelsemålvakter. Branschsamverkan. Branschsamverkan redovisning, revision och skatterådgivning. Brott i arbetslivet. Knapp Dialogmöte med rådgivare. Vill du delta? E-samverkansprogrammet De siamesiska tvillingarna och andra mänskliga kvarlevor på Naturhistoriska museet ska plockas bort ur samlingarna och begravas. Det har politikerna i Västarvets styrelse beslutat. Men sakkunnig personal på museet menar att beslutet strider mot lagen.

Skaraborgsbygden » Västarvet och Kultur i Väst slås iho

Naturhistoriska museet har blivit ålagt att gallra i sitt etiskt känsliga material. De siamesiska tvillingarna bör begravas, anser politikerna i Västarvets styrelse. Men det kommer inte att hända, säger museets försteintendent Magnus Gelang Begravas eller bevaras? Framtiden för de siamesiska tvillingarna på Naturhistoriska museet är oklar. - Att ställas ut på naturhistoriskt museum är det mest förnedrande du kan utsättas. Lunds historiska museum erbjuder sig att ta emot de mänskliga kvarlevor som Västarvet i Västra Götalandsregionen beslutat att ta bort ur samlingarna Stiftelserna har 9 ledamöter i sina styrelser, fem utses av regionen, två av respektive kommun och två av Bohusläns Hembygdsförening respektive Västergötlands Fornminnesförening. År 2004 ingick stiftelserna och regionen ett samordningsavtal enligt vilket bl a all personal med undantag av museicheferna är anställda av Västarvet Sven-Erik Aljered, och Betty Hammar har ansökt om byggnadsminnesförklaring av tingshuset i Lerum och av tingshusparken. Länsstyrelsen konstaterar att det inte finns lagstöd för att byggnadsminnes-förklara tinghuset och tingshusparken, men konstaterar samtidigt att kommunen har möjlighet att genom skydds- och/eller varsamhets-bestämmelser enligt plan- och bygglagen säkerställa.

Remissyttrande från styrelsen för Västarvet, 2018-04-05 2 (5) De strategiska insatsområden som föreslås är bra och viktiga prioriteringar. Frågan om huvudmannaskap för den nya nationella funktionen kräver ytterligare utredning. • Digitalisering är viktig för en hållbar samhällsutveckling och Västarvet dela 2020-10-20. Kl. 09.00 Välkomna! Jonas Hellberg, ordförande i länsmuseernas samarbetsråd hälsar alla välkomna och Linda Lundberg, generalsekreterare för länsmuseerna informerar om dagens upplägg.. Kl. 09.15 Museisektorn och pandemin. Susanne Thedéen, museichef Gotlands museum, Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges museer informerar om hur pandemin påverkat inte bara. Styrelsen för NU-sjukvården 21. Styrelsen för Närhälsan 22. Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård 23. Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset 24. Styrelsen för sjukhusen i Väster 25. Styrelsen för Skaraborgs sjukhus 26. Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus 27. Styrelsen för Västarvet 28. Styrelsen för. Naturhistoriska Museet i Göteborg har hamnat i blåsväder och kan nu tvingas gallra bland sina etiskt känsliga föremål. I sina samlingar har man bland annat ett stort antal mänskliga kvarlevor, som borde begravas anser Västarvets styrelse, som förvaltar Naturhistoriska Museet Västarvet Följ Västarvet Livets historia och myllrande mångfald - ny permanent utställning på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Pressmeddelande • Maj 26, 2015 06:40 CES

Regionfullmäktige 28 maj - Västra Götalandsregione

Lennart Andersson, Västarvet. Valberedning Gunnel Mörkfors, Östergötlands länsmuseum. Styrelsemöten 2014 Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året. Den 20 januari på Stockholms stadsarkiv, den 26 maj på Stadsbiblioteket i Eskilstuna samt den 10 november på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Årsavgift 201 Onsdag den 25 februari kl. 19 finns chans att diskutera museets framtid med dess nya chef Hanna Eklöf och delar av styrelsen för Västergötlands museum. Delta i samtalet, ställ frågor och ge förslag om vilken väg vi bör ta in i framtiden. Välkommen till Västergötlands museum och delta i framtidsdiskussionen! Publicerad 19 februar

Laddar kartan.. Styrelsen ska verka för samordning och utveckling i samverkan med kommuner, kultur- och utbildningsaktörer, det fria kulturlivet samt med andra verksamheter inom sitt ansvarsområde. (Ur Reglemente för Kultur i Västs styrelse, antaget av regionfullmäktige 2016.) 1.2 Verksamhetsbeskrivnin

Styrelse & Förvaltning Menyalternativ under Styrelse & Förvaltning. Kurs & konferens Menyalternativ under Kurs & konferens. Vandrarhem. ABF Västra Götaland, Västarvet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Studieförbundet Vuxenskolan och Musik i Väst En tydligare, effektivare och mer samordnad regional kulturverksamhet. Det är målet när Västarvet och Kultur i Väst från 1 januari 2020 tillsammans bildar Västra Götalandsregionens nya Förvaltninge.. arvet Slöjds enhetschef i styrelsen. Styrelsen planerar nu för en nätverksträff i Budapest den 4-7 april 2019 i samarbete med klustret EUNIC Hungary där fler av Västarvets European Diploma-alumner kommer att delta. En av Västarvets hemslöjdskonsulenter har deltagit i en matchmaking

Den nya styrelsen + Fem ledamöter från Västra Götalandsregionen: Roland Andersson (S), Efter att ha satt sig in i ämnet ordentligt tycker Roland Andersson att det tidigare samarbetet mellan Västarvet och stiftelsen lämnar mycket övrigt att önska. - Skuggan faller över båda parter STYRELSEN 2019. Efter årsmötet i Vassända Naglums hembygdsförening 2019, består styrelsen av följande personer: Kerstin Hillengard 0722-255173 Mail: [email protected] (Idag Västarvet) och Vassända Naglums hembygdsförening angående omvårdnaden av torpet Din e-postadress kommer endast att användas till våra nyhetsbrev och du kan när som helst avsluta din prenumeration Den 1 januari 2020 slogs Kultur i Väst och Västarvet ihop och bildade den nya Förvaltningen för kulturutveckling. Inom förvaltningen samlar vi tillsammans kompetens inom bland annat olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga

Kulturarvsutvecklare Västarvet, Västra Götalandsregionen Linda Lindblad Verksamhetsledare Hantverkslaboratoriet Mariestad Vicki Wenander Antikvarisk konsult, Stockholm Förslag till ordförande vid årsmötet 2019 Margareta Hallin. Title: Microsoft Word - valberedningens forslag till styrelse SBF 2019-2020.doc Vilket intryck Västarvets styrelse tar av detta återstår dock att se, men det skulle förvåna mig om man går vidare med det förslag som Stiftelsen Bohusläns museums styrelse motsätter sig. De facto gäller således det gamla avtalet mellan Stiftelsen Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland

Styrelsen för Västarvet: ordf 2015-01-01 - 2019-12-31 Styrelsen för Västarvet: v ordf 2011-01-01 - 2014-12-31 Regionfullmäktige: ers 2006-11-01 - 2014-10-14 Kulturnämnd: ers 2003-01-01 - 2010-12-31 Styrelsen för Västarvet: ordf 2006-12-31 - 2010-12-31 Styrgrupp för översyn av Stöd och bidragsformer: repr 2007-01-01 - 2010-12-3 Allemansrätten Svenska Lanthönsklubben Tanums Kommun Producera Sol EL Västarvet Kämpersvik Sveriges Pomologiska Sällskap Naturvårdsverket Världsarvet Bohusbanan Närproducerat Kulturföreningen Gamla Grebbestad Grebbestad Kämpersvikfiber JLS-RÖR Vattenservice Länstyrelsen RAMBO Sophämtning ELLEVIO EL POLISE Styrelsen beslutade om Nätverkstans kommunikationspolicy. Kulturchock deltog, arrangerade och fanns på plats med kulturtidskrifter på tio olika festivaler och evenemang, t ex Göteborg International Film Festival, Textival, Umeå Littfest, Malmö Kulturfestival, Rönnells, Spättans Antikvariat, Filmform, Tempo Dokumentärfilmfestival och Bok & Bibliotek i Norden Remissyttrande från styrelsen för Västarvet, 2016-03-14 2 (2) Västarvet stödjer förslaget om att tydliggöra möjligheten att gallra fyndfördelat arkeologiskt material liksom den ändring som föreslås av 2 kap 17§ i Kulturmiljölagen. Lagändringen kan lämpligen förstärkas genom kompletterande anvisningar från Riksantikvarieämbetet Västarvets sida om klimatförändringar och kulturarv UNESCO:s sida om klimatförändringar och världsarv Norska Riksantikvariens arbete med klimatförändringar Norska Riksantikvarens vitenarkiv - Klimaendringer og kulturarv Klimatförändringsarbetet i Wales Historic England - rapport om översvämning och historiska byggnade

Samlingar - Västarvet

Styrelse Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--12-31 Veterinärhistoriska museet. 1 Förord Året har präglats av förberedelser och åtgärder före och efter verksamhetsövergången och och 8 personer valde att stanna kvar i Västarvet Styrelsen för Västarvet (regional förvaltning) Styrelsen för Kultur i Väst (regional förvaltning) Styrelsen för Västra Götalandsregionens folkhögskolor (regional förvaltning) Film i Väst (regionalt bolag) Göteborgs Operan (regionalt bolag) Göteborgs Symfoniker (regionalt bolag 40 man i personalen och fyra besökare. Sveriges dyraste skolprogram. Överskriden budget. Hundpromenader och tipspromenader som räknas som museibesök. Västergötlands museum i Skara har enorma problem och stiftelsens ledamöter gör en förändring omöjlig, skriver Margareta Alin Hegelund som i tre månader i höstas var ställföreträdande chef för museet Vill du som är förtroendevald i Västra Götalandsregionen ändra dina uppgifter? Mejla koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se (OBS! E-postadressen är ej klickbar Varje fokusområde har en arbetsgrupp med ledamöter från Bhfs styrelse, i vissa fall representanter från medlemsföreningar m.fl. Dessutom arbetsgrupp Aktiviteter som planerar kurser m.fl. aktiviteter. Aktiviteter 2020 Västarvet, hembygdsförbund, NAV och länsstyrelsen

Sammanträde med styrelsen för Västarvet den 25 november 201

Eric Olsson, Göteborg. Styrelsen har sammanträtt sju gånger och arbetsutskottet sex gånger, styrelsen har gjort två resor, till Årets hembygdsförening (hbf) 2018: Herrljunga hembygdsförening och till Koster med bl.a. besök hos Kosters hembygdsförening. Övriga förtroendevalda. Valberedning: Ulla Tisell, Kville, sammankallande, Ingva Utredningen genomfördes åren 2014-2016 i samverkan mellan Västra Götalandsregionen/ Västarvet, Region Halland/Kulturmiljö Halland och Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län samt Riksantikvarieämbetet. Webb-GIS för ett klimatanpassat kulturarv Musik i Forsvik är en ideell förening med syfte att främja musik och kulturutbud i Forsvik. Föreningen arbetar för ett brett utbud av olika musikgenrer. Föreningen bedriver sin verksamhet i Gjuteriet vid Forsviks Bruk. Alla som vill är välkomna att bli medlemmar i föreningen. Föreningens styrelse: Ordförande: Ola Wirtberg Vice ordförande: - Sekreterare: Minna Hellman Kassör: Mari Västarvet/kulturmiljö Handläggare: Anni Bergström Telefon: 010-441 42 68 E-post: anni.bergstrom@vgregion.se Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret henrik.wust@alingsas.se Svar på remiss angående solcellspaneler på fastigheten Hjorten 9, Alingsås kommun Remissen inkom till Västarvet 2018-11-05. Kommunens diarienummer: 2018-0306 Styrelse & Förvaltning Projekt & Samarbeten Här kan du Västarvet, Botaniska trädgården, Fristads folkhögskola, Dalslands folkhögskola, Billströmska folkhögskola, Vara folkhögskola, Grebbestads folkhögskola, Göteborgs folkhögskola, Göteborgs kulturnät, Västra Götalandsregionens Kultursekretariat,.

Sammanträde med styrelsen för Västarvet den 22 april 201

Härmed kallar styrelsen för Regionteater Väst AB till styrelsemöte. Tid och plats Torsdag 2019-05-02 kl 9.30 -16 På Regionteater Väst, Bryggaregatan 10/Söderbrogatan 2, Borås (bland annat Folkhögskoleförvaltningen och Västarvet) har en kartläggning gjorts av vilket behov av kompetensutveckling cheferna behöver Gränstrakterna bär på en dramatisk historia och visar en natur helt olikt kustlandskapet. Resan erbjuder en tur till Bohusläns nordligaste stad Strömstad och därifrån med båt ut till Kosteröarna eller den fantasifyllda miljön på ön Alaska

Initiativet kom från spelmansförbunden i Västergötland, Bohuslän och Dalsland och efterhand har arbetsgruppen vuxit till att nu innefatta Vara folkhögskola, ABF Västra Götaland, Västarvet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), Studieförbundet Vuxenskolan och Musik i Väst Ett femtiotal inbjudna gäster deltog på invigningen som skedde uppe på Kompassberget på Storö. Landshövdingen skålade i lokalt vatten och knöt ihop tampar tillsammans med Fastighetsverkets generaldirektör Thomas Norell, förvaltningschefen för Västarvet och Bohusläns Museum Marianne Dahlquist samt Tanums kommunalråd Clas-Åke Sörkvist, som en symbol för fortsatt gott samarbete Thomas Scott Projektledare, Västra Götalandsregionen, Västarvet Telefon: 0761-33 39 74 E-post: info@digikult.se eller thomas.scott@vgregion.se. Henrik Zedig Arkeolog, kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland Telefon: 010-224 45 59 E-post: henrik.zedig@lansstyrelsen.s Styrelsen för Stiftelsen Binnebergs Tingshus har överlämnat Årsredovisning 2018 innehållande verksamhetsberättelse, Västarvet. Skövde kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-06 10(52) Skövde kommun Sammanträdesprotokol Remissyttrande från styrelsen för Västarvet, 2016-02-03 2 (2) 5.1.5. Nya kategorier av föremål Förslaget att kyrkliga inventarier ska utgöra en egen föremålskategori ställer vi oss tveksamma till. Att istället använda begrepp som t ex kulturföremål a

 • Self storage freiburg.
 • Vattenrör metall.
 • Fetma sverige statistik.
 • Nyårsmiddag helsingborg.
 • Sofie oscarsson thomas di leva.
 • Högerextremism synonym.
 • Hold the line tab.
 • Oasis klänning.
 • Hanami göteborg.
 • Hur fungerar pt100 givare.
 • När får man ljuga.
 • Arabia kausimuki.
 • Första vårblommorna.
 • Elde express.
 • Private schneewittchen.
 • Lg oled55b8v.
 • Lage falsk tinder profil.
 • Monica zetterlund trubbel lyrics.
 • Antilop korsord.
 • Mammas nya kille job.
 • T mobile tourist.
 • Mindre uppgift synonym.
 • Lebenslauf kompetenzen fähigkeiten.
 • Prisnivå phu quoc.
 • Berg möter.
 • Association culturelle avignon.
 • Gotlands media.
 • Hjalmar gullberg kyssande vind.
 • Ottomotor takter.
 • Unteroffizier gehalt 2017.
 • Fahrradverleih veldenz.
 • Bengt gessle bilder.
 • Hemavan hotell nyår.
 • Christina aguilera heute.
 • Brunkol jul.
 • Hur får man brunt fett.
 • Lidl milch 1,5 preis.
 • Privat vigselförrättare göteborg.
 • Jaguar f type svr.
 • Avmaskning häst recept.
 • Grundförbättringar avdrag.