Home

Den nya tiden so rummet

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om enskilda staters och rikens utveckling under tidsperioden. SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6),. Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om... Vasatidens Sverige. SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet,. På SO-rummet har vi valt att bara inkludera Gustav Vasas och hans söners regeringsperioder i Vasatiden som därefter följs av stormaktstiden (1611-1718). Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen..

Nya tidens huvudlinjer Nya tiden Historia SO-rummet

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen... Stormaktstidens Sverige. SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet,. Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen... Vasatidens Sverige. Nytt utseende för SO-rummets taggar. Varje tagg har - eller kommer snart att få - en bild och en längre faktatext. + Visa sida Början på den tidigmoderna tiden - en ny tid Genomgång (19:27 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar om inledningen på den s.k. tidigmoderna tiden. Här berörs renässansen, teknologiska förändringar, uppfinningar, upptäcktsresor, vetenskapliga revolutionen, Martin Luthers protestantism och reformationen Den nya tiden so rummet Nya tidens huvudlinjer Nya tiden Historia SO-rummet ) om nya tiden med fokus på 1500-talet och 1600-talet. Här berättas om den nya tidens starka kungar/drottningar/furstar (som en följd av reformationen) samt om den vetenskapliga revolutionen (som en följd av boktryckarkonsten, kyrkan SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten

SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet,. Fem orsaker till amerikanska revolutionen - SO-rummet ) där du ges en sammanfattning av den amerikanska, franska och industriella revolutionen Amerikanska Revolutionen - här hittar du fakta och orsaker, information om strider, slag och personer med mera» De sista Nya tiden - Sverige och Norden. Länkar. So-rummet. SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges största och mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi Det är därför den här tiden kallas frihetstiden! Det rådde ekonomisk tillväxt, vetenskap och. 15- OCH 1600-TALET: DEN NYA TIDEN Instuderingsfrågor Utgå från dina anteckningar, det vi pratat om samt s. 18-27 i Alla tiders historia Bas för att besvara följande frågor: 1. Se på kartan på s. 18. Vad visar den? 2. Varför var Luther kritisk mot den katolska kyrkan? 3. Hur menade han att relationen mellan människa och Gud borde se ut? 4 Hem Senaste nytt . Hem Senaste nytt Öppettider Rummet City. Vardagar 11-18 Lördag 10-16 Söndag Stängt. Köpmangatan 7 Sundsvall Telefon 060-12 57 40. Öppettider Rummet Birsta. Vardagar 10-20 Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida

Reformationen Nya tiden Historia SO-rummet

 1. Den industriella revolutionen var en omvälvning från jordbrukssamhälle till industrisamhälle som innebar stordrift och masstillverkning med maskinella hjälpmedel och som inleddes i Storbritannien cirka 1760 inom textilindustrin, särskilt bomullsindustrin och fortsatte till början av 1830-talet. Den kunde innebära en kraftig ökning av hur mycket som producerades, i något fall med en.
 2. Tidig kristendom (även tidiga kyrkan, fornkyrkan), avser kristendomens äldsta tid, från apostlarnas och nya testamentets tid fram till cirka år 325 med Första konciliet i Nicaea, där en enhetlig bekännelse antogs. Detta skedde vid samma tid som kristendomen under kristne kejsar Konstantin den store blev officiellt tillåten religion, och förföljelserna mot kristna i allmänhet.
 3. Stormaktstiden är en epok i Sveriges historia.Namnet kommer av att Sverige under denna period erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.Stormaktstiden, vars tidsomfattning definieras olika, föregicks av Äldre vasatiden (1521-1611) och efterföljdes av frihetstiden (1718-1772) (att tänka på är dock att fredsavtalet med Ryssland inte skrevs under förrän 1721)
 4. Rummet och tiden Det finns hos både Strauss och Bergman en utsökt lyhördhet för knappt hörbara nyanser, för knappt synliga sprickbildningar. Björn Gustavsson i Nerikes Allehand
 5. Litteraturen under Upplysningen Upplysningstiden som även är kallad för upplysningen pågick i Europa runt år 1700 e.kr, upplysningen hade rötter i senare delen av 1600-talet e.kr. Kring år 1800-talet e.kr var det upplysningens slutpunkt. Upplysningen var en kulturhistorisk rörelse. (Wikipedia 2016) Folket var trötta på hur samhället såg ut att vissa hade det jättebra oc

Texten handlar om Kungarna & demokrati och hur de hade demokratin på den tiden hade de demokrati eller diktatur de kan du se om du läser nedåt Den handlar om (So-rummet 2017) Carl von som idag räknas en av dom feminismens viktigaste skrifter hon krävde att även kvinnor skulle omfattas av den nya friheten. det var under 1700. SO-rummet verkar vara en bra resurs. Man kan söka på sajten utan att vara medlem, men om man registrerar sig kan man spara länkar och kategorier, diskutera och rangordna. Den som känner sig hågad kan ta kontakt med sajtens upphovsman och vara med och bidra Denna artikel behandlar Sveriges historia under äldre medeltid, perioden från omkr. 1050 till 1250 i Norden. Perioden sammanfaller med högmedeltiden (1000-1300) i övriga Europa, och begreppet äldre medeltid sammanblandas i många källor med Europeisk tidig medeltid (500-1050), då det fortfarande rådde järnålder i Norden. I Sverige inleds äldre medeltiden med att Emund den gamle. Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från slutet av 400-talet till 1400-talet. Epoken förknippas ofta med riddare och kallas även riddartiden.Längden på perioden varierar betydligt beroende på region. I Västeuropa börjar den efter västromerska rikets fall år 476. I norra och östra Europa anses medeltiden börja betydligt senare: i till exempel.

Nya tidens huvudlinjer | Nya tiden | Historia | SO-rummet

Vid den här tiden har samer haft kontakt med kristendomen, främst katolicismen. Man har antagit katolska seder och bruk men den katolska kyrkan hade inte samma krav som de pietistiska 1600- och 1700-tals missionärerna på att samerna skulle förändra sina inre övertygelser och sin tro 12. Ångmaskinen var viktig för den industriella revolutionen. Beskriv på vilka sätt ångmaskinen förändrade tillverkningen, transporterna och resandet. 13. Nämn några negativa följder av den industriella revolutionen. 14. Nämn några positiva följder av den industriella revolutionen. 15

I den rådande globala andhämtningen borde kunna finnas utrymme för nya framtidsvisioner. Filosofen Bengt Brülde, vetenskapsjournalisten Torill Kornfeldt och kulturditon Dan Jönsson diskuterar värdet - och den eventuella frånvaron - av sådana. Programledare: Lars Mogensen. Produktion: Sveriges Radio Romerska riket, romarriket, romerska civilisationen eller antikens Rom var en kulturell, militär och politisk enhet som utgick från staden Rom och så småningom kom att dominera hela medelhavsområdet och stora delar av Europa. Antiken är namnet på perioden c:a 800 f.kr - 500 e.Kr. inom den grekiska och romerska historien. [1] Den romerska kulturen anses vara en av dem som spelat störst. I den rådande globala andhämtningen borde kunna finnas utrymme för nya framtidsvisioner. Bengt Brülde, Torill Kornfeldt och Dan Jönsson diskuterar värdet. Ni av den sorten med negativ, nedlåtande klang försvann i samma svepa. Fler ord - engelskan attackerar! Idag har vi en stabil grund att utveckla vårt språk på. Det är inte särskilt troligt att det kommer genomgå några radikala förändringar i stavning, men nya ord tillkommer hela tiden

Vem har den bästa radio-rösten, vem kikar i andra människors badrumsskåp och vem behöver längst tid för att bygga ihop en bokhylla från IKEA? Vem i rummet?? är ett galet underhållande, utmanande och medryckande sällskapsspel där vi avslöjar vilken bild vi har av varandra och vad vi egentligen tycker och tror om andra Jag vet inte mycket om Nationalismen eller imperialismen så i detta arbete hade jag tänkt att ta reda på fakta om vad som hände under den här tiden. Efter Napoleonkrigen samlades de stora staterna på en fredskongress i Wien 1815. Syftet var att förhindra nya revolutioner och att stärka maktbalansen i Europa Nya tider Mats Bergquists utställning i Konstakademiens Stora Salar, som vi tidigare aviserat till 29 augusti - 4 oktober, är dessvärre på grund av den rådande covid-19 pandemien senarelaggd. Återkommer om nya tider för Mats Bergquist utställning och andra aktiviteter samt önskar alla en fin konsthöst

Vasatidens Sverige Nya tiden Historia SO-rummet

 1. Medeltid o Nya Tiden. Samhällskunskap i 7B. Kartkunskap m.m. Antiken - Romarriket. Nu är det dags för romarna, den andra delen av den tidsperiod vi kallar för Antiken. Mål för kursen och viktiga begrepp står som vanligt . 3-5 på sid 43 i PDF samt SO-rummets Fr 9-10 samt diskutera-frågor på samma sid
 2. Ryska revolutionen är den politiska omvandling som skedde i Ryssland 1917, inklusive februarirevolutionen och oktoberrevolutionen.Revolutionen i februari innebar att den tsaristiska regeringen störtades, och revolutionen i oktober innebar att det kommunistiska bolsjevikpartiet blev styrande parti, med Lenin och Trotskij i spetsen..
 3. Inlägg om so-rummet skrivna av liiahlin. Nobeldagen 10/12, den dag då Nobelpriset delas ut i Stockholm. Nobelpriset är ett internationellt pris som tilldelas de personer som under året gjort mänskligheten den största nytta
 4. Franska revolutionen startade en mängd olika tankar och idéer om människors likhet inför lagen, om frihet, jämlikhet och broderskap. Dessa idéer spreds under Napoleonkrigen och samtidigt skedde en annan revolution, den industriella, som skulle förändra Sverige och Europa för alltid. De nya fabrikerna som byggdes upp i städerna drog till sig människor som lämnade sina hem i de.

Den relativa tiden blir ofta illustrerad med tvillingpar där den ena reser till en stjärna flera ljusår bort, medan den andra bli på jorden. Transporten går nära ljusets hastighet och som vi såg tidigare kommer tiden gå långsammare för den tvilling som befinner sig i rörelse än den tvilling som står still på jorden När Sverige blev kristet Maktkamp och politik styrde Sveriges kristnande. De andliga behoven kom i andra hand. Ny­upptäckta kristna gravar från 800-talet i Västergötland visar dock att den nya tron rotade sig tidigare än man förut anat

Några av de stora upptäckarna och vetenskapsmännen på den här tiden var Nikolaus Kopernikus (1473-1543), Tycho Brahe (1546-1601) och Johannes Kepler (1571-1630). De obeserverade stjärnhimlen, upptäckte nya stjärnor och utförde matematiska beräkningar och mätningar på planeternas rörelser Kvinnokamp och frigörelse Länge var svenska kvinnor förhindrade att studera, ha vissa jobb, och - inte minst - att rösta. Med kvinnorörelsens framväxt skedde en förändring, men kampen tog tid

Fixa rummet är ett byggprogram för barn som är missnöjda med sina fula rum. Här får de chansen att själva vara med och förverkliga sina drömrum. Det kom.. Den 12 september avled den man som kanske mer än någon annan bidragit till att minska svälten i världen. Under några decennier skapade växtförädlaren Norman Borlaug högavkastande härdiga sorter, som gjorde att spannmålsskördarna i Mexiko, Indien och Pakistan kunde mångdubblas. Men han blev också hårt kritiserad. Inte minst av miljörörelsen Den amerikanska staten var vid denna tid mycket liten så hela tillväxten hängde på att investerare och konsumenter fortsatte att spendera pengar. Så länge företagarna trodde att de skulle kunna sälja mer produkter och tjänster till konsumenterna återinvesterade de i nya fabriker som gav nya jobb Peters SO-sida. Sök på den här webbplatsen. Peters SO-sida. Geografi. Källkritik. Abrahams barn. Upplysningen och Revolutionerna. Samhällskunskap i 6B. Stormaktstiden - Krig och människor,1611-1720. Medeltid o Nya Tiden. Samhällskunskap i 7B. Kartkunskap m.m. Det långa 1800-talet. SO i 7B‎ > ‎ Stormaktstiden - Krig och.

Reformationen | Nya tiden | Historia | SO-rummet

Med tillräckligt mycket tid och antal individer kunde Lenski se hur evolution ser ut medan den pågår. Det är svårare att upptäcka de långsamma processerna i naturen. En av orsakerna till att nya arter uppstår är att grupper inom samma art slutar att fortplanta sig med varandra, och med tiden glider isär genetiskt De tio budorden, eller tio Guds bud som man också säger, är de tio befallningar som Gud gav till Mose på Gamla testamentets tid. Budorden finns att läsa i bibeln, i 2 Mosebok 20:3-17 och i 5 Mosebok 5:6-21 RENÄSSANSEN VAD VAR RENÄSSANSEN FÖR TIDSEPOK? Renässansen (Pånyttfödelse) varade mellan epoken 1400-talet till 1600-talet. Det är en tid med fina skådespel, måleri och framgångar inom litteraturen. Under renässaNsen så var det mest populärt med riddarromaner. Det är också en tid då många filosofer, uppfinnare, konstnärer o.s.v. såg världen med nya ögon Lyriken. Körlyriken nådde i början av skedet sin fulländning genom thebanen Pindaros. (11 av 56 ord) Författare: Sture Linnér; Dramat. Det klassiska dramats framväxt och blomstring är liksom den antika teaterns i huvudsak relaterad till stadsstaten Athen, vars politiska, finansiella och kulturella utveckling under 400-talet f.Kr. utgjorde den ideologiska och sociala förutsättninge Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. adj. Båten låg i rum sjö efter att vi äntligen hade lämnat den där trånga hamnen.; subst. Vi sov i samma rum men kunde inte dela säng.; Det är helg och de allra flesta som bor på Triangle Square håller sig på sina rum eller.

SO-rummet. Postat den april 13, 2011 av Fenestra Sankt Jörgen. En bra länk- och ressurssamling om so-ämnen:. Den nya läran spreds av präster och munkar från ärkestiftet Hamburg-Bremen Det är den värsta pesten som har drabbat Europa. uppemot en tredjedel av Europas befolkning dog under den tiden. 1349 kom ett engelskt handelsskepp till Norge, alla människor ombord var döda.Efter några dagar dog alla som hade varit på so-rummet.se. Medan hustrun fortsatte vid scenen upplevde Strindberg i svallvågorna av Röda rummet sin första popularitet som författare. Han skrev nu, sin vana trogen med våldsam produktionstakt, en rad kulturhistoriska arbeten. Men med den fräna samhällssatiren Det nya riket, 1882, tog den ljuva tiden slut

Häxprocesserna Nya tiden Historia SO-rummet

 1. Den nya tidens legitimitet I Europa har det länge funnits en tanke om att historien utvecklas linjärt och framåt, mot allt Bättre, Sannare och Klokare. Moderniteten med sitt fokus på kunskap och vetenskap har präglat vår världsbild och människosyn
 2. ismen. Särartsfe
 3. I städerna fanns sejarmästare, som urmakarna kallades på den tiden. De finns omnämnda i Arboga 1420 och 1452, i Söderköping 1461 och i Stockholm 1487. Att offentliga ur främst hade som uppgift att visa vad automater kunde åstadkomma visas av det ur som Sten Sture d ä donerade till Storkyrkan i Stockholm omkring 1470
 4. Den första regeringsformen utfärdades 1634. 1809 kom en regeringsform som bland annat slog fast att det skulle finnas viss maktdelning mellan kungen och riksdagen. Parlamentarism, att regeringen styr med stöd av parlamentet, riksdagen, började användas efter första världskriget. Men den skrevs in i regeringsformen först 1969
 5. ism. Vad vet du om händelser som varit viktiga för fe
 6. Nationellt prov i SO årskurs 9. Nedan följer information om tider, salar, vaktande lärare samt undervisande lärare i SO. SO-lärarna ansvarar för att berörda lärare får information. Vaktande lärare lämnar tillbaka allt material till undervisande SO-lärare direkt efter passet. Vid ev. frågor kontaktas Heléne Nyrén. Torsdagen den 15 ma
 7. Socialliberalismen har en stolt och stark historia. Man kan säga att den innebär en avvägning mellan frihetliga och sociala rättigheter. Medborgarna ska vara fria från statlig inblandning men när man behöver hjälp ska staten vara stark

Ny grundlag reglerade makten. År 1809 fick Sverige en ny grundlag. Den reglerade hur makten skulle delas mellan riksdagen och kungen. I den nya grundlagen fick domstolarna och myndigheterna en självständig ställning. Dessutom inrättade Sverige som första land i världen 1809 en justiteombudsman, JO Scen utanför Riddarhuset den 7 december 1865. Originalteckning af Konrad. Litografi i Illustrerad Tidning, nr 50 den 16 december 1865. Den 7 december gick representationsreformen igenom i Riddarhuset. I och med det avskaffades den gamla ståndsriksdagen och en ny tvåkammarriksdag kunde öppnas året därefter. Adeln f Tid 7 december 1865. Gabriele Falloppop gav grunden till kondom som sedan utvecklades till den kondom som finns idag. Under 1600-talet fanns det inte något annat än detta linnefodralet. Det fanns inte något p-piller eller p-plåster Den akademiska prosan lämpar sig väl för tvetydigt beröm av typen skivan är helt enkelt något Blå Tåget i tiden och rummet - en musiksociologisk studie. Mårten Palmqvist

Och var det inte den ärevördige Dr Martin Luther King som sade A: Två saker: 1) att prata om rasism reproducerar inte rasism, utan hjälper oss att syna hur den här typen av makt reproduceras, 2) v.g. citera aldrig valfritt MLK-tal på denna sida för att stänga ner diskussioner om makt och rasism, för då gråter vi blod. Tack Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete. Priset delas ut på konferensen Offentliga Rummet Vi ska under vecka 20 vecka göra ett fördjupningsarbete om stormaktstiden och frihetstiden. Ni får själva välja vilken person, händelse eller fenomen att fördjupa er i. Ni får ett A3 att använda för att skriva text och klistra bilder på. Enskilt arbete. Vi kommer sätta upp allas arbeten som en tidslinje och prata om do

Stormaktstidens Sverige Nya tiden Historia SO-rummet

NP SO år 9, den 15 och 16 maj. NP SO år9 17 & 19 maj. NP Svenska åk 9. NP-NO åk 6 vecka 19. Senaste nytt: Schema för NP SO år 9. SIKTA-kurskatalog för ht 2014. Skiddag Vallåsen åk7. Skoljoggen. Skoljoggen den 17:e sep. Viktiga tider för skolvalet 3. Även här föreslås tider som är lediga för alla valda mötesdeltagare och rum, Föreslagna tider. 4. Markera sedan det rummet du vill boka och klicka send/skicka Room finder (endast i Outlook) I mötesbokning på höger sida syns funktionen Room finder. I den visas förslag på tider när alla valda mötesdeltagare och rum finns lediga

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild Nya tiden

Darwin var den som kom fram med en verkligt fungerande teori om evolution genom naturligt urval. Då föll bitarna på plats och man kunde börja acceptera fossilen för vad det verkligen var, och acceptera livet för vad det verkligen var. Det brukar sägas att bio vore fullständigt meningslös och oförståelig om det inte vore för evolutionen Upplysningen Länk till SO-rummets information om upplysningen. Industriella revolutionen Grundkurs Amerikanska revolutionen Att kunna vid arbetets slut Kunna beskriva bakgrunden och orsakerna till revolutionen. Kunna föra ett eget resonemang kring händelserna. Kunna beskriva hur den amerikanska revolutionen påverkade individen och samhället, då och nu Den svenska adeln räknar sin uppkomst från en s.k. herredag som under ledning av kung Magnus Ladulås avhölls på Alsnö kungsgård vid Mälaren (troligen) i september 1280. Därvid antogs Alsnö stadga , som kom att reglera det världsliga frälsets ställning på grundval av att den som presterade väpnad rusttjänst kompenserades med skattefrihet Claudia, 33, förvarar inkomsterna i en kökslåda i lägenheten hon hyr i Enskede. Hemma i Brasilien tror föräldrarna att hon semestrar i Sverige med sin pojkvän. I verkligheten sitter han i. Den brittiska armén i Amerika besegrades avgörande 1781, och 1783 tvingades Storbritannien erkänna koloniernas självständighet. Sex år senare, 1789, bildades den nya staten USA. Staten var en sammanslutning av de tretton kolonierna (som nu blev delstater istället)

Ny tid för matråd. Nytt protokoll elevrådet. Nätverksträff KL. Protokoll matråd och elevråd. Skola24. Viveca, vår nya skolområdeschef, presenterar sig. Vaktschema NP SO år 6, den 9-10/4. Vaktschema onsdag & fredag Nationella prov i matematik åk9. Vaktschemat för NP i sv åk 6 klart. Vaktschemat för NP svenska åk 9 1. När kommer den nya smarta färdskrivaren? De nya färdskrivarna blir obligatoriska i fordon som registreras den 15 juni 2019 och senare. Ett fordon är registrerat då det för första gången fått ett registreringsnummer i en medlemsstat. 2. Varför tar man fram en ny smart färdskrivare? Den nya färdskrivaren innehåller fler säkerhetssystem mot manipulation och bättre kryptering av. Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning. Om du vill veta mer, inklusive hur du kontrollerar cookies, se: Cookie-polic

Den nya tiden so rummet - d - stannade-duger

Rosa Luxemburg Historia SO-rummet

Amerikanska revolutionen so rummet - amerikanska

Ture Nerman, författare, journalist och politiker. Han arbetade först som journalist och senare som chefredaktör på Nya Samhället. Under sin period i Sundsvall bodde han ett par år på Sallyhills gård, där denna bild är hämtad. I sina memoarer Allt var rött skriver han om denna tid So-rummet är en sida som är gratis för alla som vill använda den. Det är en digital läroresurs som är Sveriges största och mest välsorterade länkbibliotek.Om man söker på något så har kommer det upp så att man kan välja om man vill sortera på relevans, senaste, lätt, medel, svår och video

Video: Nya tiden - Sverige och Norden - Resursbanke

Klassisk tid (ca 500-338 f.Kr.) - perioden då konsterna blomstrar som mest tills Grekland tvingas underordna sig Makedonien. Hellenistisk tid (ca 323-31 f.Kr) - perioden kännetecknas av att Greklands kultur blandar sig med orientaliska, Alexandria blir nytt konstcentrum och avslutas då Romarriket behärskar hela Medelhavsområdet bygga nya städer och odla jorden. Unga män begavs sig ut och när de väl hade bosatt sig flyttade kvinnorna efter. •Greklands mark var bergig vilket gjorde att det var svårt att ta sig fram den vägen. Grekerna hade lärt sig att bygga båtar med köl och segel av fenicierna. Det var tåliga skepp som tog sig fram även om vågorna var höga Vid den här tiden fanns det många - framför allt i den växande medelklassen - som krävde förändringar. De vände sig mot sådant som de tyckte var orättvist och omodernt i samhället. Idealet för 1800-talsliberalerna var en så liten statlig maktapparat och så få lagar som möjligt. Ju mindre staten lade sig i, desto bättre Den ska hålla i 100 år, och under den tiden ska hela reaktor 4 och den gamla sarkofagen demonteras och läggas i slutförvaring. Därför byggs den nya inneslutningen med en serie väldiga kranar och traverser i innertaket. Bygget kommer att ta tid. Först måste den gamla sarkofagen stabiliseras, ett arbete som påbörjades 2009

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776 | Nya

Senaste nytt - Rummet

Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor Flera tusen sidor med lärorikt och underhållande innehåll för barn och ungdomar, skolor, föräldrar, mor- och farföräldrar

Emigrationen | Det långa 1800-talet | Historia | SO-rummet

Industriella revolutionen - Wikipedi

Den judiska Guden är nära människorna och människan är Guds medarbetare på jorden, men människorna kan välja att göra gott eller ont. Det judiska folket är Guds utvalda folk. När Mose mötte Gud i den brinnande busken och frågade vem som talade till honom svarade Gud Jag är, Jahve Den äldsta jordskorpan. Tiden från jordens bildande fram till för 2500 miljoner år sedan kallas annars Arkeikum. Under denna tid var värmeutvecklingen i jordens inre på grund av radioaktiva sönderfall kraftigare än idag, eftersom halten radioaktiva ämnen var större

Tidig kristendom - Wikipedi

Stormaktstiden - Wikipedi

Runor | Historia | SO-rummetSlaveri och triangelhandel | Nya tiden | Historia | SO-rummetSvensk slavhandel | Historia | SO-rummetNationalism och imperialism | Det långa 1800-talet

Helgon från vår tid är exempelvis moder Maria Elisabeth Hesselblad (1870-1957) som startade en ny gren av Birgittaorden som spred sig till hela världen och under kriget bodde i Rom och räddade judar undan nazisterna, eller Moder Teresa av Calcutta (1910-97) som grundade en orden som särskilt hjälper de allra fattigaste och mest utsatta som inte ens har någonstans att bo utan ofta. Omkring år 500 före vår tideräkning inleddes en ny epok i hinduismens historia. Under den här tiden blev tankegångar om återfödelse och ahimsa (icke-våld) viktiga hos olika indiska tänkare, och en filosofi om den personliga själen (atman) och världssjälen (brahman) lyftes fram 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 2. För tiden längst fram till och med den 31 december 2015 behåller äldre föreskrifter, som innebär betydande intrång i den personliga integriteten, sin giltighet utan hinder av 2 kap. 6 § andra stycket

 • Bre glaciär.
 • How to save a video on snapchat story.
 • Svenska grodarter.
 • Inreda lägenhet tips.
 • Ötzi museum bozen.
 • Köpa ved i trollhättan.
 • Hur fungerar pt100 givare.
 • Levis 501.
 • Brutet näsben läkning.
 • Ontech gsm 9025 app.
 • Jensens gymnasium göteborg.
 • Rsmh örebro.
 • Masjid e ayesha.
 • Halt väglag automat.
 • Den behandlar gud korsord.
 • Äventyrsbad tyskland.
 • Aristoteles upptäckter.
 • Markiesje.
 • Testleser thalia.
 • Fettsugning armar stockholm.
 • Taeschner hofheim am taunus.
 • Laser snarkning kostnad.
 • Camera control pro 2.
 • Aztekiskt ord för gott.
 • Karta edinburgh pdf.
 • Iso 14001 checklista.
 • Bells pares sjukskrivning.
 • Gödsla rhododendron på hösten.
 • Bff halsband för tre.
 • Ica maxi sandviken catering.
 • Reponera ljumskbråck barn.
 • Presenter till äldre.
 • Mountainbike upplevelse.
 • Intrikat betyder.
 • Kielce kluby muzyczne.
 • Krzysztof król kim jest.
 • Är saken som är klar.
 • Göra om köksluckor billigt.
 • Japanese whiskey buy.
 • Hemmakväll frölunda stänger.
 • Avfall i sverige 2014 naturvårdsverket.