Home

Industriell ekonomi efter utbildningen

Industriell ekonomi - Högskoleexamen 120 högskolepoäng

Industriell ekonomi är ingen traditionell civilingenjörsutbildning. Efter utbildningen. Under studietiden får du en bred utbildning som tillsammans med en stor efterfrågan på arbetsmarknaden ger dig många möjligheter. När du tagit examen kan du bland annat jobba som managementkonsult,. Namn Stina Torell. Ålder 20 Läser Industriell ekonomi Ställ en fråga. Hej, kul att du är här och kikar! Jag heter Stina och har läst industriell ekonomi på Chalmers sedan HT18 och jag trivs fantastiskt bra! Det är ett program där man läser kurser inom både ekonomi, management och teknik - man fått ett väldigt brett perspektiv och det är intressant att lära sig om så många. Det som kännetecknar utbildningen till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet är: Hållbar utveckling och hur du som ingenjör bidrar och är viktig återkommer som en röd tråd under utbildningen. Vi lägger stor vikt vid att förbereda dig för yrkeslivet och du har goda möjligheter att skapa kontaktnät som underlättar

Mahdi · april 27, 2018 at 7:54 f m Hej. Jag är en kille med invandrarbakgrund och drömt alltid om att starta eget företag. Därför tänkte jag att gå på en utbildning som ger mig kunskaper och en bra grund att stå på. tänkte att jobba några år efter utbildningen men har hört att det är svårt att hitta jobb inom det här området(Industriell ekonomi). stämmer detta Utbildningsprogrammet leder fram till en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng. Detta motsvarar fem års heltidsstudier. Utbildningen är en del av den nya flexibla utbildningsstrukturen i Europa. Detta innebär att du efter tre år kan välja att ta ut en teknologie kandidatexamen Utbildningen. Utbildningen är femårig och står på tre ben: teknikbas; matematik; industriell ekonomi och organisation. Unikt med programmet är fokus på att arbeta med förändring och att du får förmågan att redan från start vara med och bidra till utvecklingen hos din arbetsgivare Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180 hp Bli bryggan mellan produktion och ledning! Att vi kan producera produkter och tjänster på ett effektivt sätt är extremt viktigt för vårt samhälle, därför behöver vi personer som förstår både ingenjörens och företagsledningens värld

Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi, 300 hp

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, 300 hp Matematik, teknik och ekonomi är lika centralt i denna internationella version av programmet. Utbildningen vässas med tekniska språkkurser, ett obligatoriskt utlandsår och en internationell examen - en unik mix för dig med sikte på global karriär Företagsekonomi och maskinteknik ger Stefan en bred utbildning Stefan Norberg från Fagersta utbildar sig till högskoleingenjör inom industriell ekonomi. Han gillar bredden i utbildningen - och direktkontakterna med näringslivet. Och så ger han högt betyg till studentlivet i Örebro

Karriär efter Civilingenjör i industriell ekonomi. Karriär efter utbildning i Civilingenjör i industriell ekonomi. Vi får ofta frågan, vad blir man efter genomförd utbildning? Svaret på frågan är att inte vad du blir utan svaret är att dina möjligheter att forma din framtid ökar väsentligt Efter utbildningen. Industriell statistik. Läs om vilka arbetsmöjigheter du har om du väljer denna specialisering. du intervjuer med olika företag som bland annat berättar om vad vanliga arbetsuppgifter för en civilingenjör i industriell ekonomi kan vara och vad som gör att personer med denna utbildning utmärker sig Efter utbildningen. Utbildningen ger dig en fördjupad teknisk kompetens i kombination med avancerad kunskap i industriell ekonomi. Det gör att du får en förmåga att lösa komplexa frågor utifrån olika perspektiv. Industriella ekonomer har därför en mycket god arbetsmarknad i Sverige och internationellt Linda är civilingenjör i Industriell ekonomi och jobbar på Trafikverket som delprojektledare för Ostlänken. beroende på vilken inriktning utbildningen har och vilken bransch det gäller. Utbildningen ger goda möjligheter till ett kreativt och utvecklande arbetsliv. Kort om och efter 20 år i arbetslivet 55 000 kr per månad Med en bred utbildning som Industriell ekonomi - Verksamhetsutveckling kommer du att kunna välja mellan många olika yrkesroller där ekonomi och teknik möts som t.ex. inköpare, logistiker, kvalitetsutvecklare, produktionsutvecklare, produktionsplanerare, projektledare eller teknisk marknadsförare/säljare - yrken med ett brett kontaktnät

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp En examen i industriell ekonomi från Linköpings universitet är ett känt kvalitetsbegrepp. Du får bred matematisk, teknisk och ekonomisk kompetens, med språkkurser som tillval. Bli redo att leda utvecklingen av nya och affärsmässiga teknikidéer Om utbildningen. Industriell ekonomi - högskoleingenjör en innovativ utbildning med managementperspektiv. Grundtanken är att utbildningen ska ge dig en helhetssyn, initiativförmåga och ett ingenjörsmässigt arbets- och förhållningssätt. Industriell ekonomi behandlar logistik, kvalitetsstyrning, miljö och organisation

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder fram till en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi. ANALYS, MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Under utbildningen lär du dig lösa tekniska utmaningar. Samtidigt analyserar och identifierar du teknos möjligheter och konsekvenser för samhället Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi är utformat för att utbilda civilingenjörer med de kunskaper och ingenjörsmässiga färdigheter och Genom hela utbildningen tränas teknologen att tillämpa Kurser som inte ingår i programmets studieplan kan enbart ingå i examen efter ett tillgodoräknande. Enligt. Med en bred utbildning som Industriell ekonomi -IT kommer du att kunna välja mellan många olika yrkesroller där ekonomi och teknik möts. bank eller offentlig sektor. Efter utbildningen är du väl förberedd för en het arbetsmarknad både i Sverige och internationellt. Läs mer Slå ihop

Utbildningar inom industriell ekonomi - AllaStudier

 1. Industriell ekonomi och produktionsledning Tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter påverkar varandra för att företag ska nå ökad produktivitet. Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för att utveckla, effektivisera och leda tjänste- och produktionsprocesser
 2. Hem Ekonomi Generell Industriell ekonomi - logistikingenjör. Industriell ekonomi - logistikingenjör. Högskolan i Borås. Ekonomi. Utbildningen är bred och modern och gör dig till en flexibel ingenjör som kan leva upp till de krav som ställs på framtidens arbetsmarknad. Efter utmattningen: Så hittade hon tillbaka
 3. Efter utbildningen är du kvalificerad för att jobba med logistik-, produktion- och processutveckling, men även mer operativa tjänster med ansvar för orderhantering, 12 hp Projektledningsmetodik 7,5 hp Utredningsmetodik i Industriell organisation och ekonomi 3 hp

Industriell ekonomi Lunds tekniska högskol

 1. Du formar din utbildning efter vad du vill arbeta med genom att välja en teknikprofil och en examensinriktning. Programmet ger dig bred ingenjörskompetens i kombination med specialistkunskaper inom industriell ekonomi
 2. Efter gymnasiet ville han läsa en utbildning som kombinerade hans intresse för de naturvetenskapliga ämnena med ekonomi och management. Industriell ekonomi kom tidigt upp som ett alternativ eftersom att utbildningen innehöll matematik och teknik kombinerat med ekonomi. Gustav hade även hört mycket gott om utbildningen
 3. Utbildningar som ger k unskaper i ekonomi, tekni ska möjligheter och hållbarhet är viktiga för framtidens ledare och entreprenörer. Programmen här ger dig helhetssyn och förståelse för sammanhang, så att du kan skapa nya förutsättningar och leda utveckling.. Utbildningarna har olika fokus och lämpar sig för olika stadier i dina studier eller karriär, men en centralt för alla.
Industriell ekonomi

Av Magnus Aniander - Låga priser & snabb leverans Letar du efter utbildning inom - Industriell ekonomi, Eftergymnasialt, Distan Jag började läsa till civilingenjör i industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola ett år efter att jag tagit studenten. Jag valde industriell ekonomi eftersom det är en utbildning som ger både teknisk och ekonomisk kompetens Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi är på 300 högskolepoäng vilket motsvarar fem års studietid. Under de tre första åren läser du parallellt industriell ekonomi, datavetenskap med inriktning mot industrial analytics samt matematik. Ämneskunskaper inom industriell ekonomi fördjupas genom hela utbildningen Industriell ekonomi Studiehandbok för utbildning på forskarniv senast en månad efter antagningen och revideras minst en gång per år. Kurser Fakultetsgemensamma kurskrav Vetenskapsteori, metodik och etik Samtliga forskarstuderande ska för att få examen ha genomgått av fakulteten beslutade obligatorisk

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Industriell ekonomi är ett civilingenjörsprogram som tillkom vid Linköpings tekniska högskola 1969 och som senare kommit att erbjudas vid många svenska lärosäten.. Utbildningen finns som civilingenjörs-, master-, kandidat-, högskoleexamen och högskoleingenjörsprogram och fokuserar på att knyta samman tekniska och ekonomiska kunskaper och få fram tekniker med en bred kunskapsbas Efter utbildningen skall studenten kunna: För att erhålla civilingenjörsexamen i industriell ekonomi krävs att programmets baskurser, kärnkurser inklusive teknisk profil och de till valt examensarbete anknytande valbara kurserna är avklarade, se utbildningsplan Industriell ekonomi i Luleå utgör även en del av I-Sverige, ett samarbete mellan de fem ledande I-skolorna i landet. Tillsammans arbetar vi för att skapa bättre förutsättningar för bestående utveckling av utbildningen såväl som studentlivet, samt för att vara konkurrenskraftiga gentemot andra utbildningar och lärosäten, både i Sverige och internationellt När jag tittade runt efter lämpliga utbildningar fann jag att industriell ekonomi är en utbildning som erbjuder stora möjligheter att få arbeta med ledarskap efter examen. Skapa projekt mot företag. My sökte till utbildningen Civilingenjör i industriell ekonomi vid BTH och blev antagen Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Om du fortsätter utan att ändra dina webbinställningar så ger du ditt medgivande att cookies från Studentum.se används

Utbildningen syftar till att de examinerade civilingenjörerna, genom en fortlöpande arbetslivskontakt, ska ha en kunskap och förståelse för olika typer av organisationer. En civilingenjör i industriell ekonomi använder teknisk kompetens tillsammans med kunskaper om ledarskap och ekonomi för att lösa de problem som hör til Det finns många olika utbildningar och inriktningar för dig som vill läsa en distansutbildning inom ekonomi. Vilken typ av utbildning eller utbildningsform du ska välja beror i mångt och mycket på vad du har för bakgrund och mål med dina ekonomistudier samt vad du vill jobba med efter examen Industriell ekonomi har varit Sveriges populäraste tekniska utbildning i ett par år nu, och det finns goda skäl till det. Kombinationen mellan hårda och mjuka ämnen samt det härliga driv och engagemang som återfinns hos I-studenter gör att detta sannolikt kommer hålla i sig i många år till Efter sista anmälningsdag kan du bara stryka utbildningar. Du kan stryka utbildningar ända fram tills det är dags för det första urvalet, som sker några dagar innan antagningsbeskedet kommer, se Viktiga datum. De utbildningar du har satt under den du stryker flyttas då upp i anmälan. Utbildningarna är fortfarande i tid

Industriell ekonomi Chalmer

Industriell ekonomi och logistik. Om utbildningen. Programmets kärnområden är ekonomi, organisation, produktion och logistik. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som logistikansvarig, inköpare, material- och produktionsplanerare eller transportplanerare. Fakta. Omfattning 180 högskolepoäng Efter utbildningen skall studenten ha kunskaper och färdigheter inom såväl tekniska som ekonomiska områden, för verksamhet inom främst de icke branschbundna områdena: • logistik Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics leder fram till filosofi Jag vet inte om jag ska läsa business and economics på handelshögskolan i Stockholm eller industriell ekonomi i Linköping/Lund. Linköping eller Lund. Det kommer nog att ha en större påverkan på ditt liv än vilken utbildning du väljer (givet att målet efter utbildningen är detsamma). level 1. Dalarna. 5 points · 3 years ago Efter utbildningen är du behörig att söka till vidare doktorandstudier, till exempel inom Högskolans egen forskarutbildning i innovationsvetenskap. Arbetsliv. Masterprogram i industriell organisation och innovation förbereder dig för att delta i kvalificerat forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin

Civilingenjör, Industriell ekonomi - Örebro universite

Gustav, civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Till Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Det lockade honom också att programmet har ett gott rykte i Lund och att utbildningen öppnar många dörrar i arbetslivet Industriell ekonomi skapar i många fall en bred kunskap som gör länken mellan ekonomer och tekniker. Programmet har många specialiseringar, bland annat ekonomiska och tekniska inriktningar. Studenter i industriell ekonomi besitter efter färdig utbildning breda kunskaper i ledarskap, matematik, teknik och ekonomi Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi. För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via: E-post: a1@hb.se. Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00. Kontaktperson Sara Lorén. Kontakta studievägledningen. För frågor om antagning, kontakta antagningen

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Vad kan man göra efter att ha läst Industriell ekonomi

Här hittar du information om jobbet Biträdande universitetslektor i industriell ekonomi i Gävle. Tycker du att arbetsgivaren eller yrket är intressant, så kan du även se om det finns fler jobb i Gävle från samma arbetsgivare eller yrke som jobbet Biträdande universitetslektor i industriell ekonomi Fast Industriell Ekonomi är ju en civilingenjörsutbildning och inte någon ekonomutbildning Utöver det har jag inget att tillägga, förutom att det verkar vara en riktigt schyst utbildning som jag tyvärr inte kommer att komma in på i höst och får vänta till 2011 Industriell ekonomi och organisation är ett tillämpat ämne i brytningen mellan teknik-, samhälls- och humanvetenskaperna. Utmärkande för kurserna i industriell ekonomi är att de behandlar frågor där teknisk och ekonomisk kompetens behövs för att lösa problem ur ett industriellt perspektiv Industriell digitalisering. Om du redan har ett konto loggar du in med detta nedan, annars måste du skapa ett konto för att påbörja din utbildning. Kontot är kostnadsfritt. Efter genomgången kurs får du ett kursintyg samt ett dokument med en sammanställning av svaren på dina reflektionsfrågor

Civilingenjör Industriell ekonomi Karlstads universite

UC Berkeley Sommarprogram | Stenastiftelsen

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Här finns information om skolor och utbildning och du kan söka bland över 50 000 skolor, kurser och program i hela Sverige. Våra webbplatser Skolverket har ett antal webbplatser förutom Utbildningsinfo.se Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning, 180 hp 3(7) Under utbildningen arbetar studenterna med praktikfall där de tillämpar sina teoretiska kunskaper på praktiska och verklighetsförankrade problem

"Tiden i Luleå var fantastisk rolig" - Luleå tekniska

Industriell ekonomi - högskoleingenjör 180 hp - Högskolan

Närliggande utbildning. Är du intresserad av Industriell ekonomi, högskoleingenjör 180 hp? Då tror vi att du även kan vara intresserade av Maskinteknik, inriktning produktutveckling, högskoleingenjör 180 hp LTH:s civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi är till för dig som vill ha en kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik och ekonomi. På utbildningen lär du dig tala både ekonomernas och ingenjörernas språk

Styrelsen – Industriell ekonomi

I nära samarbete med näringslivet utvecklar vi och erbjuder kurser och utbildningar för yrkesverksamma i teknikdrivna företag. Våra föreläsare är specialister med gedigen erfarenhet och stark förankring i näringslivet Inriktningar civilingenjör industriell ekonomi. Publicerad: 20 oktober 2017. Du formar utbildningen efter vad du vill arbeta med genom att välja en teknikprofil och en examensinriktning. Programmet ger dig bred ingenjörskompetens i kombination med specialistkunskaper inom någon del av management Utbildning Forskning Samverkan Om högskolan Biblioteket Högskolan i Borås; Utbildning; Program och kurser; Program HT 2020; Industriell ekonomi - logistikingenjör; Vi har bytt webb. Gå till hb.se för att se vår nya webbplats. Sök på en utblidning. Ämne. Vincent Brigel berättar om sin tid på Industriell Ekonomi, samt livet efter utbildningen. Kika gärna in på vår hemsida: www.i-chalmers.se Kontakta oss gärna. Speciellt betonas de baskunskaper i industriell ekonomi som kommer att vara nödvändiga i en civilingenjörs yrkesverksamhet. Innehåll Efter en allmän introduktion om företaget som studieobjekt introduceras ett antal ekonomiska grundbegrepp och modeller. Först belyses områdena affärsidé, strategi, organisation och marknadsföring

Maskinteknik, högskoleingenjör 180 hp | KTHCivilingenjör i design och produktutveckling, 300 hp

Utbildningen i Industriell ekonomi syftar till att möta behovet av civilingenjörer med ovanstående kompetenser som - på ett innovativt sätt arbetar med teknikens affärsmässiga förverkligande, - analyserar och utvecklar konkurrenskraftiga industriella verk-samheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv Industriell ekonomi (utbildning) och Industriell organisation · Se mer » Innovation En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar Efter din examen kan du fortsätta med magisterutbildningen Ledarskap och verksamhetsutveckling på Högskolan i Skövde. Du kan också påbörja magisterstudier (60 hp) eller ta en masterexamen (120 hp) på andra lärosäten, både i Sverige och utomlands Industriell ekonomi - svar gällande före, under och efter Utbildning och studie Industriell ekonomi skulle enligt min mening vara under snittet av teknikinriktad där huvudämnen ligger på ekonomi, matematik, supply-chain, management och effektivisering. Men självklart går det att välja till kurser som ger dig en annan infallsvinkel på utbildningen vilket är lite av charmen med att plugga ingenjör

Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, Japanska HP 1.2 2 0 Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, Spanska BI 21.30 8 64 Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, Spanska BII 22.40 1 13 Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, Spanska HP 1.6 4 6 Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet Industriell ekonomi Inom industriell ekonomi studerar vi hur marknader fungerar. Vi är ofta intresserade av orsakerna till och konsekvenserna av marknadsinflytande, i synnerhet i oligopolistiska branscher

 • Uber kontaktieren.
 • Tider spanska.
 • Postkodstiftelsen kultur.
 • Suche jemand zum wandern.
 • Gödsla rhododendron på hösten.
 • Whatsapp integritetsskydd.
 • Design room 3d online free.
 • Fakta om luta.
 • Z wave luftfuktighet.
 • Dodge charger scat pack 2016.
 • Fn generalsekreterare 2016.
 • Öka skäggväxt testosteron.
 • Conversation starters tinder.
 • Vilken syn har islam på gudar so rummet.
 • New york metro cost.
 • Stenskivor.se erfarenhet.
 • Eurovision 2010.
 • Vad är tjänstehandel.
 • Kvävande kärlek.
 • Högläsning i skolan.
 • Heroma självservice östersund.
 • Profisportler alter.
 • Alinity overwatch rank.
 • Vad kostar en avsaltningsanläggning.
 • Failed to download destiny 2.
 • Vänskapstest frågor.
 • Maja gntm 2017.
 • Nintendo 64 kabel.
 • Risk att bli gravid efter 45.
 • Biologisk mångfald regnskog.
 • Sociology humboldt.
 • Straubinger tagblatt polizeibericht.
 • Noter gitarr nybörjare.
 • Karta edinburgh pdf.
 • Informella kommunikationskanaler.
 • Solpanelspaket villa.
 • All rank cs go.
 • Asylprocessen tid.
 • Naoh löst i vatten.
 • Gracia patricia film.
 • Inger öst kungsträdgården.